Nasze podejście w MAHLE

Chcemy pokonywać ograniczenia i wspólnie promować idee dla przyszłości. Jako kluczowy dostawca dla branży motoryzacyjnej wprowadzamy zmiany na całym świecie. Tradycja i innowacja dotyczą naszej firmy, a zrównoważony rozwój i odpowiedzialność dotyczą naszych działań.

Pracownicy są dla nas najważniejsi i to oni stanowią o naszej sile.

Te wartości sprzyjają kolegialnej, pełnej szacunku współpracy. Jednocześnie stanowią podstawę doskonałości technologicznej MAHLE.

Poczucie indywidualnej odpowiedzialności

To oznacza, że jako pracownik przyczyniasz się do sukcesu firmy i bierzesz za nią odpowiedzialność. Oczekujemy i cenimy niezależność. Wolność współtworzenia i intensywna współpraca są niezbędne abyśmy osiągnęli sukces.

Poczucie odpowiedzialności pracownika za firmę jest dla nas ważne
Jesteśmy firmą międzynarodową

Światowe przedsiębiorstwo

Międzynarodowe projekty to nasz chleb powszedni. Bezpośrednia wymiana wiedzy, współdziałanie w sieci i wspólna praca na poziomie międzynarodowym to podstawy naszego sukcesu. Przygotowujemy naszych pracowników do takiego sposobu pracy oferując im kursy językowe, szkolenia i coaching.

Cenimy różnorodność

W firmie MAHLE doceniamy różnorodność naszego personelu i promujemy inkluzyjne środowisko pracy, w którym każdy traktowany jest z szacunkiem. Według nas unikalna perspektywa, doświadczenia i pomysły każdego pracownika są bardzo ważnym elementem innowacyjności i efektywności. Dlatego dokładamy starań, aby stworzyć atmosferę, która zachęca do proponowania nowych rozwiązań, zwiększa poziom zaangażowania, przyciąga najlepsze talenty oraz wzmacnia każdego pracownika, umożliwiając pełny rozwój jego potencjału.

Różnorodność w MAHLE
Pracownicy MAHLE mają wysokie kompetencje

Kompetencje pracowników MAHLE

Nasi pracownicy to technologiczni eksperci. Mamy największe portfolio produktów w branży. Jesteśmy częścią globalnej sieci i rozwijamy nowe rozwiązania dla współczesnego transportu. Ciągłe szkolenia i przekazywanie wiedzy gwarantują rozwój pracownikom i możliwość pełnego wykorzystania ich potencjału.

Dzięki Twojemu doświadczeniu, wiedzy i osiągnięciom możesz nas wzmocnić i stale pracować nad innowacjami.

Wasze perspektywy

Cenimy tradycję i wielkość naszej firmy. Charakter rodzinnego biznesu w połączeniu z międzynarodowym wymiarem dużej korporacji tworzą szczególną atmosferę pracy i dają poczucie bezpieczeństwa.

Długoterminowe strategiczne planowanie i działanie są częścią naszej filozofii. Czujemy się odpowiedzialni za naszych pracowników i rozwijamy z Wami indywidualną, zrównoważoną i przyszłościową ścieżkę kariery.

MAHLE oferuje pracownikom długoterminowe perspektywy
Kira Schmitt, Head of Learning, Employer Branding & Diversity

„Pracownicy są przyszłością naszej firmy. Ich systematyczny rozwój zawodowy i osobisty jest kluczowym czynnikiem sukcesu MAHLE. Nasze holistyczne podejście otwiera pracownikom wiele perspektyw. ”

Kira Schmitt, Head of Learning, Employer Branding & Diversity

Więcej informacji

Share