Naše MAHLE kultura

Myslíme za hranice a podporujeme myšlenky pro budoucnost – společně: Toto je naše tvrzení. Jako dodavatel pro automobilový průmysl jsme jeden z předních světových tahounů. Tradice a inovace charakterizují naši společnost, zatímco setrvačnost a odpovědnost charakterizuje naše akce. Zaměstnanci jsou naše nejvyšší priorita, protože jsou naší silou.

Naše hodnoty vytvářejí rámec pro kolegialitu a spolupráci s respektem. Současně formují základ pro technologickou preciznost.

Individuální odpovědnost

Jako zaměstnanec aktivně přispíváte k úspěchu společnosti a přebíráte odpovědnost. Naše vedoucí kultura a pevná hierarchie vyžadují a propagují nezávislou aktivitu. Pokud chceme dosáhnout úspěchu, určitá úroveň kolegiální spolupráce a svoboda spolunavrhovat jsou zásadní.

kkkkkk
dddd

Mezinárodnost

Mezinárodní projekty jsou součástí našeho každodenního života. Přímé výměny s dodavately a výměna myšlenek a zkušeností jsou pro náš úspěch klíčové. To vše znamená, že je samozřejmostí připravit naše zaměstnace na úkoly, které je čekají. Přípravu zajišťujeme prostřednictvím jazykových kurzů, mezi-kulturních workschopů, nebo profesionálního koučingu.

Diverzita

Ve společnosti MAHLE si vážíme rozmanitosti našich zaměstnanců a podporujeme ohleduplné a inkluzivní pracovní prostředí. Jedinečné perspektivy, zkušenosti a nápady každého zaměstnance jsou z našeho pohledu nezbytné pro inovaci a výkon. Usilujeme proto o atmosféru, která každému zaměstnanci umožňuje plně využít jeho potenciál, která podporuje nové nápady a která aktivně zapojuje a přitahuje talent.

Variety of Life at MAHLE.

Kompetence

Naši zaměstnanci jsou profesionály, když se jedná o technologie. Jako klíčový hráč máme nejširší portfolio produktů v rámci průmyslu. Jako součást světové sítě vyvíjíme nová řešení pro moderní mobilitu. Další školení a výměna znalostí zajišťují, že naši zaměstnanci mohou objevit svůj potenciál cíleným způsobem a rozvinout se.

S Vašimi odbornými znalostmi, Vašimi nápady a úspěchy můžete pomoci posílit stávající oblasti byznysu a posouvat inovace.

Perspektiva

Vážíme si naší tradice a oceňujeme velikost naší společnosti. Kolegialita v rámci rodinného byznysu, zkominovaná s mezinárodní dimenzí velké korporace vytváří oceněníhodnou pracovní atmosféru a smysl bezpečnosti.

Strategické dlouhodobé myšlení a jednání naší podnikové filosofie. Vůči zaměstnancům cítíme určitou povinnost. Společně můžeme rozvíjet Váš individuální kariérní růst – dlouhodobě udržitelný a orientovaný na budoucnost.

Kira Schmitt, Head of Learning, Employer Branding & Diversity

„Naši zaměstnanci jsou budoucností pro naši společnost. Jejich systematický a cílený vývoj na profesionální a osobní úrovni jsou klíčovými faktory pro úspěch MAHLE. Náš celistvý přístup otevírá množství perspektiv.“

Kira Schmitt, Head of Learning, Employer Branding & Diversity
Share