Která specializovaná oblast v MAHLE je pro Vás ta pravá?

Jako mezinárodní společnost tvoříme budoucnost mobility díky našim produktům a službám. Nic z toho by nebylo možné bez našich současných a budoucích specialistů, kteří pracují v té nejvíce různorodé oblasti. Jejich nadšení, nápady a schopnosti jsou tím, co v dnešním světě činí MAHLE předním partnerem a dodavatelem v automobilovém průmyslu.

Výzkum a vývoj

V šestnácti výzkumných a vývojových centrech ve světě nastavujeme technické standardy s řešeními, orientovanými na budoucnost a na spokojenost našich zákazníků.

Naše hlavní oblasti zájmu:

  • Výzkum a pokročilý vývoj

Náš kreativní think tank monitoruje budoucí vývoj pro celou skupinu MAHLE. Ověřujeme technickou proveditelnost nových technologií, produktů a procesů, což zahrnuje strategické vývojové projekty. Za účelem dosažení této výzvy hledáme kreativní, na budoucnost orientované a flexibilní zaměstnance s širokými znalostni a kvalitními znalostmi fyziky.

  • Předvývoj procesu a produktu a vývoj produktu - jádro našeho byznysu

Ve vývoji produktu / procesu plánujeme a vyvíjíme inovativní prototypy pro produktové řady, stejně jako koncepty produktů a procesů pro výrobu – hotové komponenty a komponenty, které určují náš budoucí úspěch na trhu. Rádi bychom poznali specialisty v inženýrských profesích, kteří by s námi posunuli inovaci kupředu za využití své kreativity a schopností.

Naše oddělení produktového vývoje potřebuje pragmatické zaměstnance – specialisty – kteří umí přijít s řešením pro zákazníky v rámci sériové výroby. Právě toto oddělení vyvíjíme a zlepšujeme přednostně před sériovou výrobou, výrobky a procesy, které mohou být zahrnuty přímo do služeb pro zákazníky. Spoleháme na inženýry s ohromujícími profesními vědomostmi, schopností se rozhodovat a orientací na zákazníka.

Technický prodej

Od zrodu nápadu po sériovou výrobu – naše oddělení technického prodeje podporuje celý vývoj procesu, stejně jako životní cyklus našich výrobků, interně i externě. Oddělení propojuje jednotlivé obchodní jednotky, závody a regiony; a také slouží jako místní kontaktní bod pro naše zákazníky.

K našim zákazníkům přistupujeme jednotlivě prostřednictvím manažerů na nejvyšších úrovních a s pomocí regionálních kompetenčních týmů. Široké spektrum funcí vyžaduje vysokou úroveň technických znalostí a schopnost vysvětlovat komplexní záležitosti.

Pro technický prodej hledáme inženýry, průmyslové inženýry a obchodní partnery, kteří přistupují k lidem otevřeně; kteří s sebou přináší nezbytné profesní vědomosti a kteří jsou schopni dosahovat finančních cílů orientovaných na výsledek. Současně by měli posouvat procesy kupředu a zajišťovat plnění cílů pro naše zákazníky.

Výroba

160 výrobních závodů, pět kontinentů, jeden standard – naše moderní, výkonné výrobní procesy po celém světě umožňují ergonomickou sériovou výrobu na nejvyšší úrovni. Zpracováváme inovativní výrobky pro naše obchodní oddělení, stejně jako pro různá zisková centra jako je inženýrský servis, motorsporty a speciální aplikace……

Každá výrobní jednotka má svůj nezávislý tým. Tým se skládá ze zkušených pracovníků a specialistů stejně jako z podpůrných pracovníků, například z oddělení kvality, či logistiky. Naše výrobky jsou zpracovávány v moderních výrobních zařízeních, konfigurovaných právě pro výrobu. Samozřejmostí jsou nejvyšší standardy kvality.

Do výroby hledáme motivované, o techniku se zajímající zaměstnance, kteří rádi pracují na různých úkolech.

Kontroling

Naši zaměstnanci v Controllingu podporují rozhodování každého zaměstnance, jemuž je svěřená odpovědnost, na úrovni partnera. Počínaje kontrolerem podniku, přes národní a regionální řídící pracovníky, každá společnost a každé obchodní oddělení má svého kontrolora. S know-how a orientací v technologiích a operativních procesech mají schopnosti na všech úrovních.

Hledáme zaměstnance, kteří rozumí číslům a orientují se v obchodních vztazích. Také by se měli zajímat o naše technologie. Jedině touto cestou porozumí naší práci a stanou se těmi pravými partnery pro naši manažerskou organizaci.

Nákup

Naši nákupčí vyvíjí, koordinují a implementují nejlepší světové obchodní skupinové strategie. Trh nákupu, cen a hodnotové analýzy, národní a mezinárodní vyjednávání jsou vedena a vývojové projekty podporovány s velkou přesností .Vše, samozřejmě, probíhá za úzké spolupráce s ostatními odděleními, jako jsou oddělení vývoje a výroby.

Naši evropští nákupční výrobních materiálů operují v mnoha různých obchodních skupinách. S podporou dodavatelského manažementu zajišťují vhodný výběr dodavatelů a rozvíjí tyto vztahy. Touto cestou zajišťují hladký přísun dodávek do našich výrobních závodů. Nákup je odpovědný za zajištění, že dodavatelé komponentů jsou vždy připraveni inovovat své produkty.

Nevýrobní nákupčí zajišťují správné smluvní podmínky a kvalitu dodávaných služeb – od službeb pro vybavení kanceláří i závodních prostor. V některých případěch mohou být smlouvy a vyjednávání uzavřeny na národní, regionální, či světové úrovni.

V oddělení nákupu mohou zaměstnanci očekávat zajímavé úkoly v mezinárodním prostředí. Naše práce je orientována týmově a na projekty, samozřejmě používáme nejmodernější nástroje jako je SAP, e-katalog a aukce online.

Logistika

Na oddělení logistiky vytváříme celý hodnotový řetězec: od zákazníka po dodavatele, od poptávky po cenovou nabídku. Vytváříme individuální logistické koncepty a doplňujeme projekty, od výběru místa výroby až po zahájení sériové výroby.

Asistujeme většině předních logistických projektů v našich podnicích, co se podniku a plánování layoutu týče. Podporujeme odpovídající implementační procesy s efektivním řízením projektu a kontrolingu. Zejména v oblastech, zahrnujících speciální odbornost, jako je strategické plánování, řízení dodavatelského řetězce a výrobní logistiky a logistiky skladu. Tyto výzvy nabízejí velkou dávku autonomie a odpovědnosti.

Novým kolegům nabízíme logistickou síť s využitím know-how a mnoholetých zkušeností a odpovědnost za důležité projekty.

Lidské zdroje

Od úspěšného výběru personálu, přes nepřetržité udržování kvalifikace zaměstnanců a podpory mladých talentů – agenda personálního oddělení je zásadní pro dosahování dlouhodobých cílů naší společnosti. Koneckonců, naši zaměstnanci jsou garancí našeho úspěchu.

Na personálním oddělení nabízíme zajímavé příležitosti na administrativních pozicích, v oblasti vzdělávání zaměstnanců, na mzdové účtárně, v oblasti náboru a personálního marketingu. Na tyto pozice hledáme kolegy s vysokou úrovní profesionality a základními mezilidskými schopnosti. Čekají na Vás různorodé a odpovědné úkoly, stejně jako mnoho kariérních příležitostí.

Rozhodujícím faktorem je Vaše zaujetí pro spolupráci na projektech a výměně zkušeností s tuzemskými i zahraničními kolegy. Naše světově platné standardy a procedury zajišťují jednotné procesy.

Další oblasti

V MAHLE je mnoho zajímavých oblastí, kde můžete využít své know-how a podílet se s námi na úspěchu společnosti. Optimalizujte naše procesy, představte nové produkty, techniky, jak interní, tak pro naše zákazníky. S inovativními nápady, kreativními zaměstnanci a sofistikovanými řešeními.

Úkoly i perspektivy jsou u nás různé. Zaměstnancům nabízíme ty pravé výzvy v nejrůznějších oblastech, výzvy, se kterými mohou růst. Nabídneme Vám dostatek samostatnosti pro uvedení Vašich nápadů do praxe.

Share