Jakie obszary specjalizacji w MAHLE są odpowiednie dla Ciebie?

Jako międzynarodowa firma kształtujemy mobilność jutra m.in. dzięki naszym produktom i usługom. Nie byłoby to jednak możliwe bez naszych obecnych i przyszłych specjalistów, pracujących w różnych obszarach i przy różnych projektach. Ich entuzjazm, pomysły i umiejętności sprawiają, że MAHLE jest obecnie wiodącym partnerem i dostawcą dla przemysłu motoryzacyjnego na świecie.

Aby pomóc Ci zdecydować, w jaki sposób możesz wykorzystać swoje umiejętności, przedstawiamy krótki opis naszych obszarów specjalizacji.

Inne obszary specjalizacji

Badania i rozwój

W 16 centrach badawczo-rozwojowych na całym świecie ustalamy standardy techniczne z przyszłościowymi rozwiązaniami, które zachwycają naszych klientów.

Główne obszary zainteresowania:

  • Badania i rozwój
  • Nasz kreatywny think tank monitoruje potencjalne projekty dla całej grupy MAHLE. Badamy techniczną wykonalność nowych technologii, produktów i procesów. Poszukujemy kreatywnych i elastycznych pracowników o szerokiej wiedzy i bardzo dobrych znajomościach fizyki.
    • W zakresie rozwoju produktów i procesów
    • (nasza podstawowa działalność) planujemy i opracowujemy innowacyjne prototypy do produkcji oraz koncepcje produktowe i komponenty do produkcji seryjnej.
    • Chętnie poznamy ekspertów w dziedzinie inżynierii, którzy chcieliby rozwijać innowacje, wykorzystując własną kreatywność i umiejętności.
    • Nasz dział rozwoju produktu potrzebuje pragmatycznych ludzi - ekspertów - którzy mogą dostarczać rozwiązań dla klientów w produkcji seryjnej. Opieramy się na inżynierach z dużą wiedzą specjalistyczną, którzy są zorientowani na potrzeby klienta.

Dział sprzedaży technicznej

Od zalążka pomysłu do gotowości do produkcji seryjnej i nie tylko - nasz dział sprzedaży technicznej wspiera cały proces rozwoju, a także cykl życia naszych produktów, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Działa jako interfejs między poszczególnymi jednostkami biznesowymi, fabrykami i regionami; a także służy jako lokalny punkt kontaktowy dla naszych klientów.

Naszych głównych klientów obsługują menedżerowie i regionalne zespoły kompetencyjne. Szeroki zakres funkcji wymaga wysokiego poziomu wiedzy technicznej i umiejętności wyjaśniania złożonych problemów.

W przypadku sprzedaży technicznej poszukujemy inżynierów, inżynierów przemysłowych i ludzi biznesu, którzy mogą otwarcie podejść do ludzi; którzy przynoszą wymaganą specjalistyczną wiedzę i którzy mogą osiągnąć nasze cele finansowe. Jednocześnie powinni optymalizować procesy i zapewnić osiągnięcie celów dla naszych klientów.

Produkcja

160 zakładów produkcyjnych, pięć kontynentów, jeden standard - nasze nowoczesne, wydajne procesy produkcyjne na całym świecie umożliwiają efektywną produkcję seryjną na najwyższym poziomie. Produkujemy innowacyjne produkty dla naszych działów biznesowych, jak również dla różnych obszarów takich jak usługi inżynieryjne, sporty motorowe i zastosowania specjalne.

Każda jednostka produkcyjna składa się z niezależnego zespołu. Składa się on z pracowników (w dużej części wysoko wykwalifikowanych) i specjalistów, a także osób wspierających, z innych działów np. z Działu Przygotowania Produkcji, Budowy Prototypów, Jakości, Logistyki. Nasze produkty są wytwarzane w nowoczesnych zakładach produkcyjnych w najwyższych standardach jakości.

W przypadku produkcji poszukujemy zmotywowanych, zainteresowanych technicznie pracowników, którzy cenią sobie pracę przy różnych zadaniach.

Kontroling

Nasi pracownicy Kontrolingu wspierają podejmowanie decyzji przez wszystkich, którym powierzono odpowiedzialność operacyjną. Każda placówka MAHLE i każdy dział biznesowy ma własnego kontrolera. Dzięki know-how oraz zrozumieniu technologii i procesów operacyjnych mają oni umiejętności niezbędne na każdym poziomie zarządzania operacyjnego.

Szukamy pracowników, którzy znają liczby i rozumieją relacje biznesowe. Ponadto powinni być zainteresowani naszą technologią. Tylko w ten sposób mogą zrozumieć naszą pracę i stać się prawdziwymi partnerami dla naszych menedżerów.

Dział Zakupów

Jako liderzy światowego rynku pracownicy działu zakupów opracowują, koordynują i wdrażają najlepsze globalne strategie grup towarowych. Przeprowadzane są analizy rynku zamówień, cen i wartości, negocjacje krajowe i międzynarodowe, a projekty rozwojowe są wspierane z dużą dokładnością, we współpracy z innymi działami, takimi jak Rozwój i Produkcja.

W Europie nabywcy naszych materiałów do produkcji działają w wielu różnych grupach towarowych. Dzięki wsparciu narzędzi zarządzania dostawcami zapewniają optymalny wybór dostawców i dalej rozwijają relacje z dostawcami. W ten sposób zapewniają płynne dostawy do naszych zakładów produkcyjnych. Ponadto, dzięki działaniom forward sourcingu realizowanym w ścisłej koordynacji z działami rozwoju, dział zakupów jest odpowiedzialny za zapewnienie, że kompetentni dostawcy są zawsze dostępni do wszelkich nowych lub zmodernizowanych produktów.

Dla zakupów nieprodukcyjnych zapewniamy obowiązywanie właściwych warunków umownych i świadczenie usług odpowiedniej jakości - od usług po sprzęt biurowy. W niektórych przypadkach umowy i negocjacje mogą być zawierane globalnie, regionalnie lub na poziomie krajowym.

W dziale zakupów nowi pracownicy mogą oczekiwać ekscytujących zadań w międzynarodowym środowisku. Nasza praca jest ukierunkowana na projekt i zespół; i oczywiście korzystamy z najnowocześniejszych narzędzi zakupowych, takich jak SAP, zarządzanie e-katalogiem i aukcje internetowe.

Logistyka

W logistyce projektujemy cały łańcuch wartości: od klienta do dostawcy, od zapytania do wyceny. Tworzymy indywidualne koncepcje logistyczne i towarzyszymy projektom, od wyboru miejsca produkcji do rozpoczęcia produkcji seryjnej.

W Polsce, w Ostrowie Wielkopolskim rozwijamy centrum obsługi logistycznej dużej części europejskich placówek MAHLE w zakresie obsługi łańcucha dostaw.

Pomagamy w dużych projektach logistycznych w naszych fabrykach, jeśli chodzi o planowanie fabryki i układu, planowanie przepływu materiałów i magazynowania oraz systemy dostaw i utylizacji. Wspieramy odpowiednie procesy wdrożeniowe, dzięki sprawnemu zarządzaniu projektem i kontrolowaniu. Szczególnie w obszarach wymagających specjalistycznej wiedzy, takich jak planowanie strategiczne, zarządzanie łańcuchem dostaw oraz logistyka produkcji i logistyka magazynowa, wyzwania te oferują dużą dawkę autonomii, a także znaczną odpowiedzialność dla poszczególnych pracowników.

Oferujemy nowym współpracownikom sieć logistyczną, dzieki której mogą korzystać z ogromnej wiedzy i wieloletniego doświadczenia. Nasi pracownicy są odpowiedzialni za ważne projekty w najróżniejszych lokalizacjach na świecie.

Dział Personalny

Od skutecznego wyboru personelu, poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji, aż po utrzymanie pracowników i promowanie młodych talentów - kompetencje działu HR są kluczowe dla osiągnięcia naszych długoterminowych celów korporacyjnych. W końcu nasi pracownicy są gwarantami naszego sukcesu.

W dziale personalnym oferujemy interesujące możliwości w zakresie rozwoju personelu, księgowości płac, rekrutacji i marketingu personalnego, zadań międzynarodowych, szkoleń i innych obszarów. Wysoki poziom umiejętności zawodowych i interpersonalnych to podstawowy wymóg. Czekają na ciebie różnorodne zadania i duża odpowiedzialność, a także różnorodne możliwości kariery, w tym poza granicami kraju.

Decydującym czynnikiem jest Twoje zaangażowanie we współpracę nad projektami i wymianę doświadczeń z kolegami z kraju i zagranicy. Nasze obowiązujące na całym świecie normy i procedury zapewniają jednolite procesy.

Inne obszary

W MAHLE istnieje wiele innych ekscytujących obszarów, w których możesz wykorzystać swoje know-how, aby przyczynić się do sukcesu firmy. Na przykład, aby zoptymalizować nasze procesy, otworzyć nowe rynki lub wprowadzić nowe produkty, techniki i procesy, zarówno we własnym zakresie, jak i dla naszych klientów. Dzięki innowacyjnym pomysłom, kreatywnym pracownikom i wyjątkowym rozwiązaniom.

Zadania tutaj są zróżnicowane, podobnie jak perspektywy. W ten sposób oferujemy pracownikom prawdziwe wyzwania w najróżniejszych obszarach. Oczywiście, będziecie mieli wystarczającą autonomię, aby wprowadzić własne pomysły w życie, również na arenie międzynarodowej.

Share