Dbamy o ludzi i środowisko

Odpowiedzialność za pracowników i środowisko. Nieustannie dążymy do poprawy naszej podstawowej działalności i naszych działań Jako firma działająca globalnie bierzemy

społecznych. Działania na rzecz naszych pracowników jak i środowiska stanowią istotną część naszej kultury korporacyjnej.

Wspólnie z naszymi pracownikami wykorzystujemy wiedzę i technologię do poprawy warunków życia ludzi na całym świecie. Wiele inicjatyw społecznych i środowiskowych w RPA, Chinach, Brazylii czy Indiach to projekty zainicjowane lokalnie. Ich celem jest ochrona zasobów naturalnych i tworzenie nowych perspektyw na przyszłość.

Fundacja MAHLE wspiera ponad 150 projektów charytatywnych każdego roku. Dotyczą one opieki zdrowotnej, opieki nad dziećmi, edukacji, kultury i rolnictwa. Zgodnie z zasadą „Wspieraj i miej wizję na przyszłość” kontynuujemy pracę, którą założyciele MAHLE rozpoczęli już pół wieku temu.

Share