Data protection notice

Informații privind protecția datelor în conformitate cu art. 13 GDPR cu privire la procedura de aplicare

Aceste informații privind protecția datelor au rolul de a va informa cu privire la prelucrarea informațiilor dvs. de identificare personală în cadrul companiilor, departamentelor și grupurilor membre ale SC MAHLE Componente de Motor SRL și cu privire la drepturile dvs. în temeiul legii privind protecția datelor (cunoscute sub numele de drepturile persoanei vizate).

Conform art. 4 (1) din Regulamentul general al UE privind protecția datelor (GDPR), informațiile dvs. de identificare personală includ orice informații referitoare la dvs. ca persoană fizică identificată sau identificabilă, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume sau un numar de identificare organizațională sau personală prin intermediul căruia puteți fi identificat ca persoană fizică.

1. Operator pentru prelucrarea datelor dvs. personale

Conform art. 4 Nr. 7 GDPR, controlorul competent și responsabil pentru prelucrarea datelor dvs. personale este, cu excepția cazului în care se convine altfel într-un contract,

SC MAHLE Componente de Motor SRL
Calea Aradului, DN 69, km 6.6
Romania

(“MAHLE”)

2. Scopul prelucrării datelor

MAHLE prelucreaza (de exemplu, colecteaza, înregistreaza, comanda, stocheaza, adapteaza, utilizeaza, transmite, conecteaza, șterge, restricționeaza; „prelucreaza”) datelor dvs. personale exclusiv în contextul procesului de aplicare, în special pentru a vă verifica adecvarea pentru poziția pe care ati aplicat, pentru a vă invita la un interviu de angajare și, dacă urmeaza să fiți angajat, să vă pregătim angajarea cu MAHLE („Scop”).

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în alte scopuri decât cele descrise mai sus va fi efectuată numai în măsura permisă de lege sau dacă ați consimțit modificarea scopului prelucrării datelor. În cazul unei prelucrări ulterioare în alte scopuri decât cele pentru care datele au fost colectate inițial, vă vom informa despre aceste alte scopuri înainte de prelucrare și vă vom furniza toate informațiile relevante suplimentare.

3. Informații despre datele personale

MAHLE colectează și prelucrează informații ca date personale atât în format hârtie, cât și în format digital. Aceste date cu caracter personal pot include, pe lângă datele personale necesare pentru realizarea relației dvs. de muncă:

  • Datele dvs. de bază (prenume, prenume, afixuri de nume, data nașterii, pozitie)
  • Informații de contact (adresă, număr de telefon, adresă de e-mail)
  • Date despre educație și calificare (curriculum vitae, certificate)
  • Toate celelalte date pe care ni le furnizați în timpul procesului de înscriere.

4. Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. personale de identificare

Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. de identificare personală în scopul relației de muncă (de exemplu, decizia de a stabili, iniția, executa și înceta) este art. 6 (1). lit b GDPR.

5. Drepturile dvs. privind protectia a datelor

Drepturile dvs. privind protecția datelor (drepturile persoanei vizate) sunt reglementate în capitolul III (art. 12 ff) GDPR. Conform acestor prevederi, aveți dreptul de a fi informat despre datele dvs. de identificare personală stocate, despre scopurile procesării, despre orice transmitere către alte locații și despre durata de stocare.

De asemenea, puteți primi extrase sau copii pentru a vă exercita dreptul de acces. Dacă datele sunt incorecte sau nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, puteți solicita corectarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor dvs. Dacă sunt furnizate în operațiunea de prelucrare, puteți, de asemenea, accesa și, eventual, corecta datele dumneavoastră. În plus, aveți dreptul de a obține datele furnizate de dvs. într-un format structurat, convențional si electronic.

Dacă situația dvs. personală particulară ar trebui să dea naștere unor motive împotriva procesării informațiilor dvs. personale de identificare, vă puteți opune prelucrării, atâta timp cât prelucrarea se bazează pe un motiv justificat. Dacă vă opuneți, vom procesa informațiile dvs. de identificare personală numai dacă există motive particulare care depășesc interesele, drepturile și libertățile dvs. sau dacă prelucrarea servește la stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale. Pentru întrebări despre drepturile dumneavoastră și pentru exercitarea drepturilor dvs., vă rugăm să contactați echipa MAHLE.

6. Transferul de date către terți / destinatari ai datelor

Informațiile dvs. de identificare personală sunt transmise sau publicate de MAHLE numai în măsura specificată de un standard legal (de exemplu, către autoritățile fiscale și de asigurări sociale) sau pentru a îndeplini drepturile și obligațiile contractului de muncă încheiat cu dvs. (de exemplu, datele bancare ale angajatului) sau motivare justificata din partea unei terte parti și în măsura în care transmiterea este permisă în temeiul reglementărilor privind protecția datelor (de exemplu,asigurări de sănătate, programului schemei de pensii, evaluarea în cursul infracțiunilor de reglementare sau al cazurilor penale).

Informațiile dvs. de identificare personală pot fi, de asemenea, divulgate de MAHLE persoanelor autorizate și furnizorilor care ne presteaza un serviciu, inclusiv asigurătorilor și consultanților, din motive justificate, în măsura în care compania este autorizată în situatii specifice în conformitate cu reglementările privind protecția datelor. În cazul în care consimțământul dvs. sau raportarea specială ar trebui solicitată în acest scop, atunci vă vom obține consimțământul sau vă vom informa în avans în timp util. Informațiile dvs. de identificare personală pot fi transmise și furnizorilor de servicii pentru efectuarea activitatilor de prelucrare a datelor, de exemplu, pentru efectuarea prelucrării automate a informațiilor de identificare personală sau pentru prelucrarea veniturilor și a salariilor. Vom respecta reglementările prevăzute de legea privind protecția datelor.

În cadrul grupului MAHLE, datele dvs. vor fi transmise anumitor companii dacă aceste companii efectuează activitati de prelucrare a datelor la nivel central pentru companiile afiliate. Clauzele contractuale standard se aplică aici.

Anumite sarcini de administrare de personal si management sunt îndeplinite la nivel central. Aceasta include, în special, administrarea centrală a personalului, planificarea personalului, dezvoltarea personalului, instruire, măsuri centrale de conformitate și activitati de HR Controlling. În plus, locațiile special desemnate au drepturi de acces restricționate la datele dvs. Datele dvs. sunt transmise sau dezvăluite numai în măsura necesară și în conformitate cu reglementările aplicabile privind protecția datelor. Dacă datele sunt transmise țărilor terțe sau divulgarea are loc în țări terțe, atunci vor fi îndeplinite condițiile suplimentare pentru asigurarea unui nivel adecvat de protecție a datelor (cf. clauzele contractuale standard).

7. Durata de stocare

Informațiile de identificare personală sunt stocate numai atâta timp cât cunoașterea acestor date este necesară pentru scopurile relației de muncă sau scopurile pentru care au fost colectate sau dacă există reglementări legale sau contractuale pentru verificare și stocare.

Diferite cerințe de verificare și depozitare sunt specificate în reglementările privind dreptul fiscal, dreptul muncii și dreptul asigurărilor sociale, variind până la 75 de ani pentru documentele și chitanțele relevante în conformitate cu legislația fiscală. După ce ați părăsit compania noastră, vom continua să păstrăm informațiile dvs. de identificare personală pentru o perioadă de timp în care este posibil să întâmpinăm reclamații/solicitari care decurg din relația de muncă. Pentru a menține dovezi, termenul legal de prescripție poate fi de până la 75 de ani, prin care perioada de prescripție regulată variază de la o țară la alta.

8. Necesitatea furnizării datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal în cadrul procedurii de aplicare nu este nici o cerinta contractuală și nici o cerinta legală, deci nu sunteți obligat să furnizați informații despre persoana dvs. Cu toate acestea, trebuie să rețineți că solicităm date personale corespunzătoare de la dvs. pentru a decide asupra unei aplicari pentru un loc de munca sau pentru a încheia un contract de muncă. Dacă nu ne furnizați informații personale, nu vom putea să încheiem un contract de muncă ca parte a procesului, daca e cazul.

Vă recomandăm să furnizați numai date personale care sunt necesare pentru procesul de aplicare.

Reclamații/solicitari privind prelucrarea informațiilor dvs. de identificare personală

Dacă aveți nelămuriri sau întrebări cu privire la prelucrarea informațiilor dvs. de identificare personală, puteți contacta departamentul de Resurse Umane responsabil. Cu toate acestea, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor (de grup) sau autoritatea de supraveghere responsabilă pentru protecția datelor folosind datele de contact enumerate mai jos.

9. Contact

MAHLE International GmbH
Corporate Data Privacy
Pragstr. 26 – 46
70376 Stuttgart
Germany

Phone: +49 711 501 0
Email: data-privacy-germany@mahle.com

Date contact pentru Data Protection Officer (Group):

MAHLE GmbH
Dr. Alexander Deicke
Kaffeeberg 11
71634 Ludwigsburg
Germany

Phone: +49 7141 9475320
Email: kdsb@mahle.com

Adresa autorității de supraveghere responsabile pentru protecția datelor:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

Share