Predani ljudem in okolju

Kot globalna družba prevzemamo odgovornost za ljudi in okolje. Nenehno stremimo k izboljšavam – v povezavi z našo osnovno dejavnostjo in v vlogi socialnega akterja. Glede tega čutimo obvezo do zaposlenih, družbena zavezanost pa je tudi del korporativne kulture MAHLE.

Skupaj z zaposlenimi uporabljamo izkušnje in znanje za izboljšanje življenjskih pogojev ljudi po svetu. Številne socialne in okoljske pobude v Južni Afriki, na Kitajskem, v Braziliji in Indiji so projekti, ki so bili sproženi lokalno. Naš cilj je ohraniti vire in ustvariti vidike prihodnosti z uporabo znanja in tehnologije.

Fundacija MAHLE vsako leto podpre več kot 150 dobrodelnih projektov na področju skrbi za zdravje, varstva otrok, vzgoje in izobraževanja, kulture in kmetijstva. Z načelom "podari danes – z vizijo za jutri" delo ustanoviteljev, ki sta ga osnovala pred pol stoletja, živi naprej.

Začnite svojo prihodnost v MAHLE

Share