Katero strokovno področje v MAHLE je prava izbira zate?

Smo mednarodno podjetje in z našimi izdelki ponujamo rešitve na področju mobilnosti jutrišnjega dne. To ne bi bilo mogoče brez strokovnjakov, trenutnih in bodočih, ki delajo na številnih ključnih področjih znostraj naše skupine. Njihova zavzetost in sposobnosti so tisto, kar naredijo MAHLE vodilnega dobavitelja in razvojnega partnerja v avtomobilski industriji.

Headline Druga ključna področja

Raziskave in razvoj

V 16 raziskovalno-razvojnih centrih po svetu skrbimo za bodoče izdelke po željah in potrebah naših kupcev.

- Razvoj.

Naš kreativni razvojni tim spremlja razvoj v celotni skupini MAHLE. Raziskujemo tehnične možnosti novih tehnologij in strateških razvojnih projektov. Za te izzive iščemo ustvarjalne strokovnjake, usmerjene v prihodnost, ki so prilagodljivi in se ponašajo z širokim znanjem.

Prodaja

Prodajni oddelek podpira celoten razvojni postopek in življenjski cikel naših izdelkov, vse od ideje pa do pripravljenosti na izdelavo – tako v naši skupini kot tudi zunaj. Deluje kot vmesni člen med poslovnimi enotami, tovarnami in regijami, našim strankam pa predstavlja lokalni stik.

Želimo sodelovati z inženirji in komercialisti, ki lahko odprto pristopijo k ljudem, se ponašajo s potrebnim strokovnim znanjem in so ciljno usmerjeni.

Proizvodnja

170 proizvodnih lokacij, 5 celin, 1 standard – sodobni in učinkoviti proizvodni procesi po vsem svetu omogočajo ergonomsko izdelavo izdelkov najvišje kakovosti. Proizvajamo inovativne izdelke za naše poslovne oddelke in profitne centre.

Vsako prozivodno enoto sestavlja skupina delavcev in strokovnjakov, pa tudi sodelavcev iz podpornih služb, kot je kakovost, prototipna delavnica, kakovost itd. Izdelke proizvajamo v sodobnih proizvodnih obratih, pri čemer zasledujemo najvišje standarde kakovosti.

V proizvodnji potrebujemo motivirane sodelavce, ki jij zanima tehnično področje in cenijo razgibano delo na različnih nalogah.

Kontroling

Zaposleni v kontrolingu kot enakopravni partner nudijo podporo pri odločanju vsem, ki jim je zaupana ta odgovornost. Vsako podjetje in vsak oddelek v skupini MAHLE ima zaposlenega, ki je zadolžen za kontroling, zato mora poznati in razumeti tehnologijo in procese.

Iščemo sodelavce, ki jim je delo s številkami in razumevanje poslovnih razmerij blizu, poleg tega pa jih zanima tudi naša tehnologija. Le tako bodo namreč lahko razumeli delo skupine MAHLE in postali pravi partner kroga vodilnih.

Nabava

Nabava skrbi za naročila, analize cen, pogajanja z domačimi in mednarodnimi dobavitelji ter podpira razvojne projekte.

Naši nabavniki skrbijo za optimalno izbiro dobaviteljev in nadalje razvijajo odnose z njimi in tako omogočajo nemoteno dobavo. Poleg tega tesno sodelujejo z razvojnimi oddelki in zagotavljajo ustreznost dobav.

Novi sodelavci lahko v oddelku nabave pričakujejo razburljive naloge v mednarodnem okolju. Pri našem delu, ki je projektno in timsko usmerjeno, uporabljamo najsodobnejša orodja, kot je SAP, spletne dražbe ipd.

Logistika

V logistiki sklenemo celotno verigo: od kupca do dobavitelja, od povpraševanja do ponudbe. Na vseh lokacijah po svetu spremljamo projekte od izbire do proizvodnje.

Sodelujemo pri večjih logističnih projektih, kot so spreminjanje postavitve linij v tovarni, načrtovanje pretoka in skladiščenja materialov ter sistemi skladiščenja in oskrbe. Ti izzivi zaposlenim ponujajo precejšnjo avtonomnost in odgovornost, zanesejo pa se lahko tudi na znanje in dolgoletne izkušnje sodelavcev.

Kadrovska služba

Kadrovska služba je ključnega pomena za dolgoročno doseganje ciljev, saj skrbi za uspešno izbiro novih kadrov, napredovanje (mladih) talentov in za zadržanje sodelavcev, ki so ključ do uspeha.

V oddelku kadrovske službe ponujamo zanimive priložnosti v administraciji, HR marketingu, selekciji in razvoju kadrov, obračunu plač, izobraževanju, mednarodnih projektih in še bi lahko naštevali. Na vas čakajo raznolike in odgovorne naloge ter zanimive poklicne priložnosti, tudi onkraj meja, v zameno pa pričakujemo visoko stopnjo strokovnosti in medosebnih spretnosti ter predanost temu področju. Globalno veljavni standardi in postopki zagotavljajo enotne proese na vseh naših lokacijah po svetu.

Druga področja

Znotraj skupine MAHLE lahko najdete še mnogo drugih področij, ki bi vas utegnila zanimati in na katerih bi lahko s svojim znanjem prispevali k skupnemu uspehu - na primer pri optimizaciji procesov, iskanju novih trgov ali vpeljevanju novih izdelkov in procesov, tako znotraj skupine kot pri kupcih.

Naloge so različne enako pa velja tudi za perspektive, zato lahko zaposlenim na raznoraznih področjih ponudimo pristne izzive, s katerimi bodo nenehno rasli. Pri tem imajo seveda naši sodelavci dovolj avtonomnosti, da lahko svoje ideje udejanijo.

Več informacij

Share