Od prakse do zaključne naloge – pri študiju te podpiramo.

Že med študijem lahko dobiš zanimiv vpogled v svet dela vodilnega mednarodnega razvojnega partnerja in dobavitelja v avtomobilski industriji, Če še študiraš, ti lahko ponudimo štipendijo ter prakso ali študentsko delo, kjer boš vse od začetka reševal razburljive naloge in izzive. Zaključuješ študij in te čaka pisanje diplomske oziroma magistrske naloge? Ponudimo ti lahko zanimive teme in podporo izkušenih sodelavcev. Če pa si svoj študij ravno zaključil, se pri nas lahko pozanimaš glede aktualnih možnosti zaposlitve.

Aleš Humar, vodja službe vhodne kakovosti

“Moje sodelovanje z MAHLE se je začelo z opravljanjem praktičnega usposabljanja v okviru študija gospodarskega inženiringa, nadaljevalo s študentskim delom in diplomo ter v nadaljevanju z magisterijem s področja obvladovanja dobaviteljev in kakovosti materialov v podjetju. Delo se odlično dopolnjuje z opravljenim študijem, ki je izrazito multidisciplinarnega značaja. Moje delo omogoča, da je vodstvo seznanjeno s pomembnimi informacijami o dobaviteljih in kakovosti nabavljenega materiala, ki so jim v pomoč pri sprejemanju odločitev o potrebnih ukrepih in aktivnostih za izboljšanje trenutnega stanja. Imam veliko svobode pri izražanju svojih idej in uvajanju nenehnih izboljšav. Poleg tega zelo cenim, da me nadrejeni večkrat vključijo k sodelovanju pri novih delovnih nalogah, na primer v sodelovanje v timu pri integraciji MAHLE za področje kakovosti dobaviteljev. V prihodnjih letim si želim zahtevnejših in odgovornejših delovnih nalog s področja kakovosti dobaviteljev. To vključuje predvsem izboljšanje poročanja in izvajanja korektivnih ukrepov do dobaviteljev.”

Aleš Humar, vodja službe vhodne kakovosti

Tik pred ciljem – zaključna naloga

V MAHLE lahko napišeš diplomsko ali magistrsko delo, s čimer se odpre veliko priložnosti za strokovne interakcije in izkušnje. Teme, ki jih ponujamo, izhajajo iz pretežno tehničnega področja in so usmerjene v prihodnje trende. Skozi zaključno nalogo lahko oblikuješ rešitve za specifične probleme in preveriš, ali so te ideje aplikabilne v praksi. To je priložnost, da spoznaš strokovnjake in že začneš oblikovati svojo karierno pot.

Nejc Volk, projektant konstrukter

“V podjetje sem vstopil neposredno po zaključku magisterija iz strojništva, saj sem prejemal kadrovsko štipendijo. Pred tem sem v podjetju opravljal prakso ter po zaključku nadaljeval s študentskim delom, kjer sem imel tudi priložnost modeliranja vibracijske analize izdelka, s katerim je bil naročnik zelo zadovoljen, jaz pa sem se veliko naučil. Študij sem uspešno zaključil z izdelavo magistrske naloge z naslovom Analiza in karakterizacija vibracijskih predpisov za alternatorje in zaganjalnike gospodarskih vozil, ki je nastala na osnovi moje prakse na področju vibracij. Pri delu cenim možnost dela na vseh stopnjah razvoja izdelka, od same idejne zasnove do meritev lastnosti končnega produkta. To se mi zdi pomembno za nabiranje izkušenj in znanj s širokega spektra dejavnosti v stroki. Najbolj všeč mi je prelivanje teorije v prakso, ko iz abstraktnih matematičnih modelov polagoma raste nov inovativen izdelek. Pri tem cenim pomoč kolegov, ki si vzamejo čas in me seznanjajo z vsemi dejavnostmi v oddelku. Spoznal sem, da navidezno enostavni problemi velikokrat skrivajo v sebi zapletene podrobnosti, po drugi strani pa se zelo zapletene probleme včasih lahko precej poenostavi, kar se mi zdi zanimivo. Že pred nastopom dela sem si predstavljal, da lahko v tako velikem podjetju pričakujem kontakt veliko področij strojništva, pa tudi koristnost interdisciplinarnih znanj, kar je v podjejtu omogočeno, saj predstavlja bazo inženirskega in tehnološkega znanja. Želel sem biti prisoten v okolju, ki skrbi za nenehen napredek in implementacijo novih znanj ter vzpodbuja strokovno rast. S proizvodnjo kakovostnih električnih strojev je podjetje usmerjeno v električno prihodnost, k splošnim trendom elektrifikacije in čim bolj ekološkim rešitvam raznih pogonov. V lokalnemu okolju je pomembno predvsem kot velik delodajalec, ki poleg zaposlitev omogoča tudi prakse dijakom in študentom ter tako skrbi za nabiranje izkušenj bodočih kadrov.”

Nejc Volk, projektant konstrukter
Share