6 Lokacije v Slovenia

Bovec

MAHLE Electric Drives Bovec d.o.o. je podjetje z dolgoletno tradicijo proizvodnje vžigalnih tuljav ter brizganja izdelkov iz termoplastičnih in duroplastičnih mas predvsem za avtomobilsko industrijo. Imamo okrog 280 zaposlenih. V lokalnem okolju predstavljamo pomembnega generatorja delovnih mest in tehnološkega napredka.

Pri brizganju izdelkov iz plastike uporabljamo pretežno orodja, proizvedena v naši sodobno opremljeni orodjarni. V zadnjih letih smo v proizvodni program začeli uvajati številne nove izdelke, kot so rotorji, senzorji vrtljajev, resolverji in visokonapetostna stikala.

MAHLE Electric Drives Bovec d.o.o., Bovec

MAHLE Electric Drives Bovec d.o.o.
Industrijska cona 3
5230 Bovec
Phone
+386 5 38 79 001
Fax
+386 5 38 86 225

Komen

MAHLE Electric Drives Komen d.o.o. je livarna, ki proizvaja ulitke iz aluminijaste zlitine s posodobljeno mehansko obdelavo in drugimi operacijami.

Tehnologije, ki jih uporabljamo so: taljenje, vlivanje aluminijastih zlitin, obrezovanje, peskanje, mehanska obdelava, montaža pokrovov (ležajev, vijakov, gumenih delov, tulk). Večji del proizvodnje je namenjen izpolnjevanju potreb avtomobilske industrije in drugih proizvajalcev vozil, še posebej na področju aluminijastih delov za avtomobilske sestavne dele. Tlačno litje je osredinjeno na aluminijaste dele, ki so sestavni del alternatorjev, zaganjalnikov, električnih pogonskih sistemov in mehatronskih delov.

V MAHLE Electric Drives Komen d.o.o. smo specializirani v malo serijskih / nišnih količinah. Zagotavljamo prilagodljivost, tako da upravljamo z več kot 200 različnimi orodji in 500 različnimi deli tlačnega litja. Zaposlenih imamo okrog 100 delavcev.

MAHLE Electric Drives Komen d.o.o., Komen

MAHLE Electric Drives Komen d.o.o.
Komen 139
6223 Komen
Phone
+386 5 73 95 700
Fax
+386 5 76 68 383

Ljubljana

MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Ljubljana

MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o.
Cesta v Gorice 34A
1000 Ljubljana
Phone
+386 1 251 99 00

Maribor

MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Maribor

MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o.
Pobreška cesta 20
2000 Maribor
Phone
+386 2 33 31 360

Šempeter pri Gorici

Share