Kultura v MAHLE

Razmišljanje onkraj meja in spodbujanje idej za prihodnost – skupaj: to je naša vizija. Smo eden izmed vodilnih svetovnih dobaviteljev v avtomobilski industriji. Odlikujeta nas tradicija in inovativnost, naša dejanja pa odražajo trajnost in odgovornost. Zaposleni so naša najvišja prioriteta, saj so vir naše moči.

Naše vrednote ustvarjajo osnovo za spoštljivo in strokovno sodelovanje, hkrati pa so tudi temelj tehnološke odličnosti.

Odgovornost posameznika

Kot zaposleni aktivno prispevate k uspehu družbe in prevzemate odgovornost. Naša kultura vodenja in sploščena hierarhija zahtevata in spodbujata neodvisno delovanje. S tem povezana svoboda za sodelovanje pri oblikovanju in stopnja kolegialnega sodelovanja sta bistveni, če želimo doseči skupni uspeh.

Odgovornost posameznika je za nas pommebna.

Mednarodnost

MAHLE deluje mednarodno

Mednarodni projekti so del našega vsakdanjega življenja. Neposredne izmenjave z odvisnimi družbami ter mrežno mišljenje in delovanje so ključ do našega uspeha. To pomeni, da moramo svoje zaposlene pripraviti na naloge, ki so pred njimi, zato jim nudimo jezikovne tečaje ter medkulturna ali strokovna izobraževanja.

Raznolikost

Pri MAHLE spoštujemo raznolikost svojih sodelavcev in negujemo spoštljivo in vključujoče delovno okolje. Edinstvene perspektive, izkušnje in ideje vsakega sodelavca vidimo kot ključne za inovacije in uspešnost. Zato si prizadevamo za vzdušje, ki vsakemu zaposlenemu omogoča skrajni izkoristek svojih zmožnosti, spodbuja nove ideje ter privlači in zaposluje talente.

V MAHLE živimo raznolikost.
Zaposleni v skupini MAHLE imajo visoko stopnjo strokovnosti

Kompetentnost

Naši zaposleni so strokovnjaki za tehnologijo. Smo vrhunski igralec in imamo najširši portfelj produktov v industriji. Kot del svetovne mreže razvijamo nove rešitve za sodobno mobilnost. Možnost izobraževanja in prenosa znanja zagotavljata, da lahko naši zaposleni ciljno raziščejo svoj potencial in se nenehno razvijajo.

Z vašim strokovnim zanjem, idejami in dosežki lahko pomagate okrepiti obstoječa poslovna področja in spodbuditi inovacije.

Perspektiva

Cenimo tradicijo in velikost naše družbe. Kombinacija kolegialnosti družinskega podjetja in mednarodnih razsežnosti velike družbe ustvarja pozitivno delovno atmosfero in občutek varnosti.

Filozofijo naše družbe sestavljata strateško dolgoročno mišljenje in delovanje. Velik poudarek je na čutu dolžnosti do naših zaposlenih. Skupaj z vami lahko razvijemo vašo individualno poklicno pot - tako, ki bo trajnostna in usmerjena v prihodnost.

MAHLE svojim zaposlenim ponuja dolgoročno perspektivo.
Kira Schmitt, Head of Learning, Employer Branding & Diversity

„Naši zaposleni so prihodnost družbe, zato je njihov sistematičen in ciljni razvoj na poklicni in osebni ravni ključni faktor uspeha skupine MAHLE. Naš celostni pristop odpira različne perspektive.

Kira Schmitt, Head of Learning, Employer Branding & Diversity

Več informacij

Share