Program pre ľudí a životné prostredie

Ako globálne fungujúca spoločnosť preberáme zodpovednosť za našich zamestnancov a životné prostredie. Neustále sa usilujeme o zlepšenie: Vo vzťahu k nášmu hlavnému biznisu a našej úlohe ako spoločenského hráča. Rovnako ako cítime povinnosť k našim zamestnancom, spoločenský program tvorí časť podnikovej kultúry MAHLE.

Spoločne s našimi zamestnancami využívame naše znalosti na zlepšovanie životných podmienok vo svete. Mnoho sociálnych iniciatív a iniciatív pre životné prostredie v Južnej Afrike, Číne, Brazílii, alebo Indii sú projekty, ktoré boli iniciované lokálne. Cieľom je ochrana zdrojov a vytváranie budúcich perspektív za využitia našich znalostí a technológií.

MAHLE nadácia podporuje ročne viac ako 150 charitatívnych projektov v oblastiach zdravotnej starostlivosti, starostlivosti o deti, vzdelávania, kultúry a poľnohospodárstva. V rámci princípu "Daruj dnes - s víziou do budúcnosti" pokračuje aktivita, ktorú začali zakladatelia MAHLE už pred pol storočím.

Odštartujte Vašu budúcnosť v MAHLE

Share