Ktorá odborná oblasť v MAHLE je pre Vás tá pravá?

Ako medzinárodná spoločnosť tvoríme budúcnosť mobility vďaka našim produktom a službám. Nič z toho by nebolo možné bez našich súčasných a budúcich špecialistov, ktorí pracujú v tej najviac rôznorodej oblasti. Ich nadšenie, nápady a schopnosti sú tým, čo v dnešnom svete činí MAHLE popredným partnerom a dodávateľom v automobilovom priemysle.

Výskum a vývoj

V šestnástich výskumných a vývojových centrách vo svete nastavujeme technické štandardy s riešeniami, orientovanými na budúcnosť a na spokojnosť našich zákazníkov.

Naše hlavné oblasti záujmu:

  • Výskum a pokročilý vývoj

Náš kreatívny think tank monitoruje budúci vývoj pre celú skupinu MAHLE. Overujeme technickú realizovateľnosť nových technológií, produktov a procesov, čo zahŕňa strategické vývojové projekty. Na dosiahnutie tejto výzvy hľadáme kreatívnych, na budúcnosť orientovaných a flexibilných zamestnancov s širokým rozhľadom a kvalitnými znalosťami fyziky.

  • Predvývoj procesu a produktu a vývoj produktu - jadro nášho biznisu

Vo vývoji produktu / procesu plánujeme a vyvíjame inovatívne prototypy pre produktové rady, rovnako ako koncepty produktov a procesov pre výrobu - hotové komponenty a komponenty, ktoré určujú náš budúci úspech na trhu. Radi by sme poznali špecialisty v inžinierskych profesiách, ktorí by s nami posunuli inováciu vpred za využitie svojej kreativity a schopností.

Naše oddelenie produktového vývoja potrebuje pragmatických zamestnancov - špecialistov - ktorí vedia prísť s riešeniami pre zákazníkov v rámci sériovej výroby. Práve toto oddelenie vyvíjame a zlepšujeme prednostne pred sériovou výrobou, výrobky a procesy, ktoré môžu byť zahrnuté priamo do služieb pre zákazníkov. Spoliehame na inžinierov s ohromujúcimi profesijnými vedomosťami, so schopnosťou rozhodovať sa a orientáciou na zákazníka.

Technický predaj

Od zrodu nápadu až po sériovú výrobu - naše oddelenie technického predaja podporuje celý vývoj procesu, rovnako ako životný cyklus našich výrobkov. Oddelenie prepája jednotlivé obchodné jednotky, závody a regióny; a tiež slúži ako miestny kontaktný bod pre našich zákazníkov.

K našim zákazníkom pristupujeme individuálne prostredníctvom manažérov na najvyšších úrovniach a s pomocou regionálnych kompetenčných tímov. Široké spektrum funcií vyžaduje vysokú úroveň technických znalostí a schopnosť vysvetľovať komplexné záležitosti.

Pre technický predaj hľadáme inžinierov, priemyselných inžinierov a obchodných partnerov, ktorí pristupujú k ľuďom otvorene; ktorí so sebou prinášajú potrebné odborné vedomosti a ktorí sú schopní dosahovať finančných cieľov orientovaných na výsledok. Zároveň by mali posúvať procesy vpred a zabezpečovať plnenie cieľov pre našich zákazníkov.

Výroba

170 výrobných závodov, päť kontinentov, jeden štandard - naše moderné, výkonné výrobné procesy po celom svete umožňujú ergonomickú sériovú výrobu na najvyššej úrovni. Spracovávame inovatívne výrobky pre naše obchodné oddelenie, rovnako ako pre rôzne ziskové centrá, ako je inžiniersky servis, Motorsport a špeciálne aplikácie.

Každá výrobná jednotka má svoj nezávislý tím. Tím sa skladá zo skúsených pracovníkov a špecialistov rovnako ako z podporných pracovníkov, napríklad z oddelenia kvality, či logistiky Naše výrobky sú spracovávané v moderných výrobných zariadeniach, konfigurovaných práve pre výrobu. Samozrejmosťou sú najvyššie štandardy kvality.

Do výroby hľadáme motivovaných, o techniku sa zaujímajúcich zamestnancov, ktorí radi pracujú na rôznych úlohách.

Controlling

Naši zamestnanci v Controllingu podporujú rozhodovanie každého zamestnanca, ktorému je zverená zodpovednosť na úrovni partnera. Začínajúc kontrolórom podniku, cez národných a regionálnych riadiacich pracovníkov, každá spoločnosť a každé obchodné oddelenie má svojho kontrolóra. S know-how a orientáciou v technológiách a operatívnych procesoch majú schopnosti na všetkých úrovniach.

Hľadáme zamestnancov, ktorí rozumejú číslam a orientujú sa v obchodných vzťahoch. Tiež by sa mali zaujímať o naše technológie. Jedine touto cestou porozumejú našej práci a stanú sa tými pravými partnermi pre našu manažérsku organizáciu.

Nákup

Naši nákupcovia vyvíjajú, koordinujú a implementujú najlepšie svetové obchodné skupinové stratégie. Trh nákupu, cien a hodnotové analýzy, národné a medzinárodné vyjednávania sú vedené a vývojové projekty podporované s veľkou presnosťou. Všetko samozrejme prebieha v úzkej spolupráci s ostatnými oddeleniami, ako sú oddelenie vývoja a výroby.

Naši európski nákupci výrobných materiálov operujú v mnohých rôznych obchodných skupinách. S podporou dodávateľského manažmentu zaisťujú vhodný výber dodávateľov a rozvíjajú tieto vzťahy. Touto cestou zaisťujú hladký prísun dodávok do našich výrobných závodov. Nákup je zodpovedný za zabezpečenie, že dodávatelia komponentov sú vždy pripravení inovovať svoje produkty.

Nevýrobní nákupci zaisťujú správne zmluvné podmienky a kvalitu dodávaných služieb - od služieb vybavenia kancelárií po vybavenie výrobných priestorov. V niektorých prípadoch môžu byť zmluvy a vyjednávanie uzavreté na národnej, regionálnej či svetovej úrovni.

V oddelení nákupu môžu zamestnanci očakávať zaujímavé úlohy v medzinárodnom prostredí. Naša práca je orientovaná tímovo a na projekty, samozrejme používame najmodernejšie nástroje ako je SAP, e-katalóg a aukcie online.

Logistika

Na oddelení logistiky vytvárame celý hodnotový reťazec: od zákazníka po dodávateľa, od dopytu po cenovú ponuku. Vytvárame individuálne logistické koncepty a dopĺňame projekty, od výberu miesta výroby až po začiatok sériovej výroby.

Asistujeme vo väčšine popredných logistických projektoch v našich podnikoch, čo sa podniku a plánovaniu layoutu týka. Podporujeme zodpovedajúce implementačné procesy s efektívnym riadením projektu a kontrolingu. Najmä v oblastiach zahŕňajúcich špeciálnu odbornosť ako je strategické plánovanie, riadenie dodávateľského reťazca a logistiky výroby a logistiky skladu. Tieto výzvy ponúkajú veľkú dávku autonómie a zodpovednosti.

Novým kolegom ponúkame logistickú sieť s využitím know-how, dlhoročných skúseností a zodpovednosť za dôležité projekty.

Ľudské zdroje

Od úspešného výberu personálu, cez nepretržité udržiavanie kvalifikácie zamestnancov a podpory mladých talentov - agenda personálneho oddelenia je zásadná pre dosahovanie dlhodobých cieľov našej spoločnosti. Koniec koncov, naši zamestnanci sú garanciou nášho úspechu.

Na personálnom oddelení ponúkame zaujímavé príležitosti na administratívnych pozíciách, v oblasti vzdelávania zamestnancov, na mzdovej učtárni, v oblasti náboru a personálneho marketingu. Na tieto pozície hľadáme kolegov s vysokou úrovňou profesionality a základnými medziľudskými schopnosťami. Čakajú na Vás rôznorodé a zodpovedné úlohy, rovnako ako mnoho kariérnych príležitostí.

Rozhodujúcim faktorom je Vaše zaujatie pre spoluprácu na projektoch a výmene skúseností s domácimi aj zahraničnými kolegami. Naše svetovo platné štandardy a procedúry zaisťujú jednotné procesy.

Ďalšie oblasti

V MAHLE je veľa zaujímavých oblastí, kde môžete využiť svoje know-how a podieľať sa s nami na úspechu spoločnosti. Optimalizujte naše procesy, predstavte nové produkty, techniky, ako interné, ale aj pre našich zákazníkov. S inovatívnymi nápadmi, kreatívnymi zamestnancami a sofistikovanými riešeniami.

Úlohy i perspektívy sú u nás rôzne. Zamestnancom ponúkame tie pravé výzvy v najrôznejších oblastiach, výzvy, s ktorými môžu rásť. Ponúkneme Vám dostatok samostatnosti pre uvedenie Vašich nápadov do praxe.

Share