Naša MAHLE kultúra

Myslíme za hranice a podporujeme myšlienky pre budúcnosť - spoločne: Toto sú naše tvrdenia. Ako dodávateľ pre automobilový priemysel sme jeden z popredných svetových ťahúňov. Tradícia a inovácia charakterizujú našu spoločnosť, zatiaľ čo zotrvačnosť a zodpovednosť charakterizuje naše akcie. Zamestnanci sú naša najvyššia priorita, pretože sú našou silou.

Naše hodnoty vytvárajú základ pre kolegiálnosť a spoluprácu s rešpektom. Súčasne formujú základ pre technologickú precíznosť.

kkkkkk

Individuálna zodpovednosť

Ako zamestnanec aktívne prispievate k úspechu spoločnosti a preberáte zodpovednosť. Naše vedúce postavenie, kultúra a pevná hierarchia vyžadujú a podporujú nezávislú aktivitu. Ak chceme dosiahnuť spoločný úspech, je nevyhnutná kolegiálna spolupráca a sloboda spolurozhodovania.

dddd

Medzinárodnosť

Medzinárodné projekty sú súčasťou nášho každodenného života. Priame výmeny s dodávateľmi a výmena myšlienok a skúseností sú pre náš úspech kľúčové. To všetko znamená, že je samozrejmosťou pripraviť naších zamestnancov na úlohy, ktoré ich čakajú. Prípravu zabezpečujeme prostredníctvom jazykových kurzov, medzi-kultúrnych workschopov, alebo profesionálneho koučingu.

Žijúca rozmanitosť v MAHLE

Diverzita

V spoločnosti MAHLE si ceníme rôznorodosť našich kolegov a podporujeme pracovné prostredie založené na rešpekte a inklúzii. Jedinečné názory, skúsenosti a nápady každého zamestnanca predstavujú pre nás základ inovácií a výkonnosti. Usilujeme sa preto o atmosféru, ktorá umožňuje každému zamestnancovi napĺňať svoj potenciál, podnecuje nové myšlienky a tiež podporuje a priťahuje talenty.

Kompetencie

Naši zamestnanci sú profesionálmi, keď sa jedná o technológie. Ako kľúčový hráč máme najširšie portfólio produktov v rámci automobilového priemyslu. Ako súčasť svetovej siete vyvíjame nové riešenia pre modernéú mobilitu. Ďalšie školenia a výmena poznatkov zabezpečujú, že naši zamestnanci môžu objaviť svoj potenciál cieleným spôsobom a rozvinúť sa. S vašou odbornosťou, vašimi nápadmi a úspechmi môžete pomôcť posilniťexistujúce obchodné oblasti a podporiť inovácie.

Perspektíva

Vážime si našej tradície a oceňujeme veľkosť našej spoločnosti. Kolegialita v rámci rodinného biznisu, skombinovaná s medzinárodnou dimenziou veľkej korporácie vytvára oceniteľnú hodnotu v pracovnej oblasti so zmyslom pre bezpečnosť.

Strategické dlhodobé myslenie a konanie sú neoddeliteľnou súčasťou našej firemnej filozofie. Voči zamestnancom cítime určitú povinnosť. Spoločne môžeme rozvíjať Váš individuálny kariérny rast - dlhodobo udržateľný a orientovaný na budúcnosť.

Kira Schmitt, Head of Learning, Employer Branding & Diversity

"Naši zamestnanci sú budúcnosťou pre našu spoločnosť. Ich systematický a cielený vývoj na profesionálnej a osobnej úrovni sú kľúčovými faktormi pre úspech MAHLE. Náš celistvý prístup otvára množstvo perspektív. "

Kira Schmitt, Head of Learning, Employer Branding & Diversity

Ďalšie informácie

Share