Ponúkame Vám príležitosť ako doplniť Vaše štúdium o praktické skúsenosti

Skombinujte Vaše štúdium s možnosťou nahliadnuť na zamestnanie u popredného medzinárodného partnera a dodávateľa v automobilovom priemysle. Nezáleží na tom, v ktorom ročníku štúdia ste. Absolvujte stáž u nás, kde Vám budú prideľované zaujímavé úlohy.

Odštartujte Vašu budúcnosť v MAHLE

Študuj v duálnom vzdelávaní

so spoločnosťou MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o.Dolný Kubín

V systéme duálneho vzdelávania ponúkame štúdium v štvoročných strojárskych odboroch:

2411 K MECHANIK NASTAVOVAČ

2679 K MECHANIK MECHATRONIK

Študentom v duálnom vzdelávaní ponúkame:

 praktické vyučovanie za podpory odborných inštruktorov od II.ročníka štúdia

 pracovné oblečenie, ochranné pracovné pomôcky

 mesačné motivačné štipendium

 odmenu za odpracované hodiny

 stravné lístky počas praktického vyučovania v MAHLE

 úhrada cestovných nákladov vynaložených na cestu na praktické vyučovanie a späť

 osvojenie si výrobných procesov s.r.o. už počas štúdia

 po úspešnom ukončení štúdia pracovnú kariéru v MAHLE

Ako sa môžeš prihlásiť a zapojiť do duálneho vzdelávania v našej spoločnosti ?

Pošli vyplnenú prihlášku do duálneho vzdelávania na doleuvedenú adresu a zároveň prihlášku na adresu SOŠP Kňažia na jeden z uvedených strojárskych odborov.

Kontakt :

MAHLE ECS s.r.o., Nábrežie Oravy 625/12 B, 026 17 Dolný Kubín

Viktor Buzák +421 917 152 499, email: viktor.buzak@sk.mahle.com

Eva Mikulová +421 (0)43 5808 116, e-mail: eva.mikulova@sk.mahle.com

Prihlášky na DV [PDF; 780 KB]

Share