Informácie o ochrane údajov pri spracovaní osobných údajov na webovej stránke www.jobs.mahle.com

Zodpovednou osobou v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov („GDPR“) je:

MAHLE GmbH (“My”)
Pragstraße 26 - 46
D-70376 Stuttgart

e-mail: info@mahle.com

Zmocnenec pre ochranu osobných údajov:

MAHLE GmbH
Zmocnenec skupiny pre ochranu osobných údajov
Dr. Alexander Deicke
70376 Stuttgart
Nemecko
E-mail: cdpo@mahle.com

Spracúvanie osobných údajov na účely zasielania bulletinov

Radi vás budeme na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR) informovať prostredníctvom bulletinov ponúkaných na webových stránkach o aktuálnych novinkách.

Ak chcete dostávať bulletin, musíte poskytnúť uvedené povinné informácie (napr. meno a e-mailovú adresu) a môžete zadať a odoslať ďalšie dobrovoľné údaje. Po zadaní svojej e-mailovej adresy od nás dostanete e-mail na vami zadanú e-mailovú adresu, v ktorom kliknutím na potvrdzovací odkaz overíte e-mailovú adresu, ktorú ste zadali (tzv. procedúra dvojitého prihlásenia).

Vaše údaje budeme ukladať iba na účely zasielania nášho bulletinu. Ďalej ukladáme vašu IP adresu a dátum vašej registrácie, aby sme mohli v prípade pochybností dokázať prihlásenie na odber bulletinu. Okrem toho, aby sme zmerali úspešnosť nášho bulletinu, zisťujeme, či sú bulletiny otvorené, kedy sú otvorené a na ktoré odkazy sa kliká.

Z odberu bulletinov sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz odhlásenia v päte bulletinu.

Využitie kontaktného formulára

Ak nás kontaktujete (napr. prostredníctvom kontaktných formulárov), uložíme vaše údaje na účely spracovania vašej žiadosti (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) a pre prípad ďalšej písomnej komunikácie. V opačnom prípade budú vaše údaje po spracovaní vašej žiadosti vymazané. To neplatí pre údaje, pre ktoré existujú zákonné alebo iné predpísané požiadavky na uchovanie.

Žiadosti o zamestnanie

Ak u nás uchádzate o zamestnanie, spracúvame informácie, ktoré od vás dostaneme v rámci procesu uchádzania o zamestnanie, napríklad prostredníctvom listov so žiadosťou o zamestnanie, životopisov, osvedčení). Okrem vašich kontaktných údajov sú pre nás obzvlášť dôležité informácie o vašom vzdelaní, kvalifikácii, pracovných skúsenostiach a zručnostiach.

Vaše osobné údaje budú spočiatku spracovávané iba na účely vybavenia žiadosti o zamestnanie.

Právny základ pre spracovanie údajov v procese podávania žiadosti o zamestnanie a ako súčasť osobného spisu tvoria § 26 ods. 1 BDSG alebo § 26 ods. 2 BDSG ak ste udelili súhlas, napríklad zaslaním informácií, ktoré nie sú potrebné pre proces podania žiadosti. Právnym základom pre spracovanie údajov po odmietnutí je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom na spracovaní na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR je ochrana proti právnym nárokom.

Ak bude vaša žiadosť úspešná, použijú sa ako súčasť vášho osobného spisu a použijú sa na vykonanie a ukončenie pracovnoprávneho vzťahu a budú vymazané v súlade s predpismi platnými pre osobné spisy. Ak vám v súčasnosti nemôžeme ponúknuť zamestnanie, budeme vaše údaje spracovávať až šesť mesiacov po odoslaní zamietnutia, aby sme sa mohli brániť pred akýmikoľvek právnymi nárokmi, najmä z dôvodu údajnej nevýhody v procese podávania žiadosti.

Spravidla nepotrebujeme pre proces podania žiadosti špeciálne kategórie osobných údajov v zmysle článku 9 GDPR. Žiadame vás, aby ste nám takéto informácie neposielali.

Nie ste povinní poskytnúť nám osobné údaje. Vašu vhodnosť na príslušné miesto však môžeme posúdiť, iba ak dostaneme informácie, najmä o vašom vzdelaní, pracovných skúsenostiach a schopnostiach, a nemôžeme vás zahrnúť do procesu podávania žiadosti bez poskytnutia vašich kontaktných údajov.

Používanie súborov cookie

Súbory cookie sú malé súbory, ktoré webová stránka, ktorú navštívite, uloží do vášho počítača, notebooku alebo mobilného zariadenia. Vďaka nim môžeme napr. rozpoznať, či už medzi vašim zariadením a našou webovou stránkou bolo vytvorené spojenie, alebo aký jazyk alebo iné nastavenia uprednostňujete. Súbory cookie môžu tiež spracovávať osobné údaje.

Súbory cookie (tzv. „absolútne nevyhnutné súbory cookie“ a „analytické súbory cookie“) používame na to, aby sme identifikovali vaše záujmy v používaní a obzvlášť populárne oblasti našej webovej stránky a aby sme tieto informácie využili na vylepšenie dizajnu webovej stránky a na jej ešte lepšiu užívateľskú prívetivosť. .

a) „Absolútne potrebné súbory cookie“

„Absolútne nevyhnutné súbory cookie“ sú nevyhnutné pre základné funkcie webových stránok. Tieto súbory cookie nie je možné deaktivovať. Ak ste deaktivovali nastavenie súborov cookie vo svojom prehliadači, niektoré funkcie vám nemusia byť dostupné a / alebo sa webová stránka nemusí zobrazovať správne. Tieto súbory cookie sú:

Názov ÚčelDoba platnosti
cookiesession1Spočíta počet relácií a každému návštevníkovi priradí anonymné ID.Až do konca relácie
JSESSIONIDSpočíta počet relácií a každému návštevníkovi priradí anonymné ID. Až do konca relácie
cookieConsentPoskytuje informácie o tom, či používateľ potvrdil upozornenie na súbor cookie.1 rok
cookiePolicyPoskytuje informácie o tom, či používateľ potvrdil upozornenie na súbor cookie.1 rok

b) „Analytické súbory cookie“

„Analytické súbory cookie“ používame na to, aby sme identifikovali vaše záujmy v používaní a obzvlášť populárne oblasti našej webovej stránky a aby sme tieto informácie využili na vylepšenie dizajnu webovej stránky a na jej ešte lepšiu užívateľskú prívetivosť. Kliknutím na tlačidlo môžete vyjadriť súhlas s používaním „analytických súborov cookie“:

Prijať všetko

Súhlas s používaním „analytických súborov cookie“ môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na::

Odmietnuť všetky

Tieto súbory cookie sú:

Názov ÚčelDoba platnosti
universalClickIdUloží posledné kliknutie. 1 hodina
_gaPoužíva sa na rozlíšenie medzi návštevníkmi. 2 roky
_gidUkladá správanie návštevníkov24 hodín
_DC_gtm_UA-*Používa sa na riadenie načítania značky Google. 1 minúta
_gat_UA-*Používa sa na sledovanie a obmedzenie rýchlosti zaslania požiadaviek na servery1 minúta
_galiPoužíva sa na zvýšenie presnosti správ. 1 minúta
_gcl_auMeria účinnosť reklamy3 mesiace
_acdurationMeria dobu prehrávania videaAž do konca relácie

Používanie služby Google Analytics

Na našej webovej stránke používame službu webovej analýzy „Google Analytics“. Poskytovateľom služieb je spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Google Analytics používa analytické súbory cookie uvedené vyššie. Súbory cookie Google Analytics sa ukladajú na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Zhromaždené údaje sú pre nás ako prevádzkovateľa tejto webovej stránky anonymné; nemôžeme vyvodiť nijaké závery o totožnosti používateľa.

Na tomto webe sme aktivovali funkciu anonymizácie IP. Výsledkom bude, že spoločnosť Google skráti vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore pred jej prenosom do USA. Celá adresa IP sa prenáša iba na server Google v USA a tam sa vo výnimočných prípadoch skracuje. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o aktivite webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi webovej stránky týkajúcich sa aktivity webovej stránky a používania internetu.

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávky.

Spracovaniu údajov spoločnosťou Google môžete kedykoľvek zabrániť pomocou doplnku na deaktiváciu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en alebo cez nastavenia pre zobrazovanie reklám: https://adssettings.google.com/authenticated protirečiť.

Používanie služby doplnky sociálnych médií

Doplnky sociálnych médií pripájajú webovú stránku k sociálnym sietiam, ako sú Facebook, Twitter a Google Plus. Doplnky sociálnych médií sú integrované do webových stránok, obsah je zdieľaný v iných sociálnych kanáloch. Doplnky sú malé tlačidlá, medzi ktoré patrí napríklad tlačidlo Facebook Like alebo tlačidlo zdieľania z Twitteru, Google, Instagramu atď. Týmto spôsobom môžete tiež sledovať aktivity používateľov, ktorí nie sú prihlásení alebo sú členmi týchto stránok. Pretože iba vyvolaním týchto stránok sa údaje používateľov automaticky preposielajú na kanály sociálnych sietí, ktoré sú zastúpené na stránke.

Používanie služby YouTube

Na našom webe používame vložené videá zo služby „YouTube“ Poskytovateľom služieb je YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA. YouTube je platforma, ktorá umožňuje prehrávanie zvukových a obrazových súborov.

Keď navštívite stránku nášho webu, integrovaný prehrávač YouTube vytvorí spojenie s YouTube, aby sa zabezpečil technický prenos video alebo audio súboru. Po nadviazaní spojenia s YouTube sa dáta prenesú na YouTube.

Služba YouTube sa používa v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov, ďalšie spracovanie a použitie údajov službou YouTube, ako aj vaše súvisiace práva a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia nájdete v informáciách o ochrane údajov služby YouTube. Môžete ich kontaktovať na:

https://policies.google.com/privacy?hl=en#intro

Používanie služby AdmiralCloud

Na našom webe používame vložené videá zo služby „AdmiralCloud“. Poskytovateľom služieb je mmpro.film- und medienproduktion GmbH, Fidicinstrasse 3, 10965 Berlín, Nemecko. AdmiralCloud je platforma, ktorá okrem iného umožňuje prehrávanie zvukových a obrazových súborov.

Keď navštívite stránku nášho webu, integrovaný prehrávač AdmiralCloud vytvorí spojenie s AdmiralCloud, aby sa zabezpečil technický prenos video alebo audio súboru. Po nadviazaní spojenia s AdmiralCloud sa dáta prenesú v mmpro.film- und medienproduktion GmbH.

Služba AdmiralCloud sa používa v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov, ďalšie spracovanie a použitie údajov službou mmpro.film- und medienproduktion GmbH, ako aj vaše súvisiace práva a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia nájdete v informáciách o ochrane údajov služby mmpro.film- und medienproduktion GmbH. Môžete ich kontaktovať na:

https://www.mmpro.de/datenschutz/

Používanie služby Mapy Google

Na našej webovej stránke používame mapy služby „Mapy Google“. Poskytovateľom služieb je spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Aby ste mohli používať funkcie Mapy Google, je potrebné spracovať vašu IP adresu.

Používanie Mapy Google je v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk a ľahkej nájditeľnosti miest, ktoré sme označili na webových stránkach. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google. Môžete ich kontaktovať na:

https://policies.google.com/privacy?hl=en#intro

https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Navštívte našu online prítomnosť v sociálnych sieťach

Udržiavame online prítomnosť v rámci sociálnych sietí a platforiem, aby sme mohli komunikovať so zákazníkmi, zainteresovanými stranami a používateľmi, ktorí v nich pôsobia, a informovať ich o našich službách.

Upozorňujeme, že údaje o používateľoch je možné spracovávať aj mimo Európskej únie. To môže mať za následok riziká pre používateľov, pretože by to mohlo sťažiť presadzovanie práv používateľov.

Okrem toho sa údaje používateľov obvykle spracúvajú na účely prieskumu trhu a reklamy. Napríklad profily používania je možné vytvoriť na základe správania používateľa a záujmov používateľa, ktoré z toho vyplývajú. Profily použitia sa môžu zase použiť napríklad na umiestnenie reklám vo vnútri a mimo platforiem, ktoré pravdepodobne zodpovedajú záujmom používateľov. Na tieto účely sa súbory cookie zvyčajne ukladajú do počítača používateľa, v ktorom sa ukladá správanie pri používaní a záujmy používateľa. Ďalej môžu byť údaje uložené v profiloch používania bez ohľadu na zariadenia používané používateľmi (najmä ak sú používatelia členmi príslušných platforiem a sú k nim prihlásení).

Podrobný popis príslušného spracovania a možnosti námietky (zrušenie registrácie) sa týka odkazov na nižšie uvedené informácie poskytnuté poskytovateľmi.

V prípade žiadostí o informácie a uplatňovania užívateľských práv upozorňujeme, že tieto sa dajú najefektívnejšie uplatniť u poskytovateľov. Iba poskytovatelia majú prístup k údajom používateľov a môžu prijať príslušné opatrenia a poskytovať informácie. Ak stále potrebujete pomoc, môžete nás kontaktovať.

Bezpečnosť

Organizačnými a technickými opatreniami zabezpečujeme, aby sme vaše údaje, ktoré spracúvame, chránili pred manipuláciou, stratou, zničením a pred prístupom neoprávnených osôb. Bezpečnostné opatrenia, ktoré v tejto súvislosti prijímame, vždy prispôsobujeme najnovšej technológii.

Vymazanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje vymazávame, akonáhle prestane platiť účel, na ktorý sme ich zhromažďovali a spracúvali. Po uplynutí tejto doby sa údaje budú ukladať, iba ak je to nevyhnutné v súlade so zákonmi,nariadeniami alebo inými právnymi predpismi Európskej únie alebo členského štátu Európskej únie, ktorému podliehame.

Práva dotknutej osoby

Upozorňujeme, že vy ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov nasledujúce práva:

  • Právo na informácie v súlade s čl. 15 GDPR
  • Právo na opravu v súlade s čl. 16 GDPR
  • Právo na výmaz podľa článku 17 GDPR
  • Právo na obmedzenie spracovania v súlade s čl. 18 GDPR
  • Prenosnosť údajov v súlade s čl. 20 GDPR

Ak ste dali súhlas so spracovaním vašich osobných údajov nami, môžete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Nakoniec máte právo z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie, kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ako aj vzniesť námietku proti spracovaniu na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR (spracovanie údajov na základe zváženia záujmov). Ak vznesiete námietku, budeme pokračovať v spracúvaní vašich osobných údajov, iba ak preukážeme závažné legitímne dôvody, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracovanie slúži na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Zákonnosť spracovania vašich osobných údajov až do odvolania vášho súhlasu nie je odvolaním ovplyvnená. Akékoľvek ďalšie spracovanie týchto údajov na základe iného právneho základu, napríklad na účely splnenia zákonných povinností (pozri časť „Právny základ pre spracovanie“), tiež zostáva nedotknuté.

Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov porušuje zákonné požiadavky, máte právo sťažovať sa príslušnému dozornému orgánu na ochranu údajov v súlade s čl. 77 GDPR.

Kontaktná osoba

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov v spoločnosti MAHLE alebo by ste chceli využiť svoje informačné práva alebo vyhlásenia ako dotknutá osoba, obráťte sa na oddelenie ochrany osobných údajov našej spoločnosti (CY). Môžete ich kontaktovať na e-mailovej adrese: corporate.data.privacy@mahle.com alebo prostredníctvom oficiálnej adresy MAHLE International GmbH, Pragstrasse 26-46, 70376 Stuttgart, Nemecko.

Môžete sa tiež obrátiť na nášho zmocnenca skupiny pre ochranu údajov na adrese uvedenej vyššie alebo na adrese cdpo@mahle.com.

Share