Obvestilo o videonadzoru

Družbe MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Električna in elektronska oprema, Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici, MAHLE Electric Drives Bovec d.o.o. Industrijska cona 3, 5230 Bovec, MAHLE Electric Drives Komen d.o.o. Komen 139, 6223 Komen, kot upravljavci osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na svojih sedežih (»Upravljalci«) s tem obvestilom podajajo informacije o obdelavi osebnih podatkov ob izvajanju videonadzora dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore kot tudi znotraj delovnih prostorov.

Kot upravljalci osebnih podatkov našo obveznost zagotavljanja varnosti vaših osebnih podatkov jemljemo resno in vaše osebne podatke obdelujemo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter drugimi veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Naši kontaktni podatki so sledeči:

Odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov za MAHLE Slovenija

Jovana Bojić

Jovana.bojic@mahle.com

+38641701471

+38641701471

Pooblaščena oseba za Šempeter pri Gorici

Matej Savnik

matej.savnik@mahle.com

si.info@mahle.com

05 339 3350

Pooblaščena oseba za Bovec

Daša Kodrič

dasa.kodric@mahle.com

+386 5 38 79 000

Pooblaščena oseba za Komen

Jernej Franc Premrl

jernej.franc.premrl@mahle.com

+38 65 73 95 703

 • Nameni in pravne podlage obdelave osebnih podatkov
  • V primeru videonadzora dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore

   Pravna podlaga za izvajanje videonadzora je naš zakoniti interes zaradi zagotovitve varnosti ljudi in premoženja ter zagotavljanja nadzora vstopa v te prostore in izstopa iz njih.

   V ta namen obdelujemo sledeče osebne podatke: posnetek posameznika (slika), podatek o lokaciji, datum in čas posnetka, poleg tega pa še datum in čas vstopa v uradni službeni prostor in izstopa iz njega, osebno ime posnetega posameznika, naslov njegovega stalnega ali začasnega prebivališča, zaposlitev, številko in podatke o vrsti njegovega osebnega dokumenta ter razlog vstopa.
  • Znotraj delovnih prostorov

   Pravna podlaga za izvajanje videonadzora je naš zakoniti interes izključno kadar je to nujno potrebno za varnost ljudi in premoženja.

   V veliki večini primerov so kamere, ki so nameščene znotraj stavb, nameščene na način, da spremljajo zgolj delovanje posameznih naprav, medtem ko redko zajamejo podobo posameznika.

   V ta namen obdelujemo sledeče osebne podatke: posnetek posameznika (slika), podatek o lokaciji, datum in čas posnetka.
 • Uporabniki osebnih podatkov in nadaljnje obdelave

  Do vaših imajo dostop zgolj izrecno pooblaščeni zaposleni, ki so k varovanju osebnih podatkov zavezani na podlagi pogodbe in zunanji izvajalci, s katerimi imamo sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov.

  Vaših osebnih podatkov ne delimo s tretjimi, razen kolikor je to potrebno za izvedbo morebitnih kazenskih ali drugih uradnih postopkov (v tem primeru jih delimo na primer s policijo, drugimi organi pregona, našimi pravnimi svetovalci in sodišči).
 • Spremljanje dogajanja v živo ter možnost zvočne intervencije v primeru spremljanja dogajanja v živo

  Dogajanje v živo spremljamo samo na določenih lokacijah, in sicer:
  - Vratarnica Vrtojbenska - Šempeter pri Gorici
  - Vratarnica Bovec - Bovec
  - Softver soba Komen - Komen

  V tem primeru imajo dostop do žive slike samo osebe, ki imajo z naše strani za to izrecno pooblastilo.
 • Informacija o prenosu podatkov v tretje države

  Podatki se ne prenašajo v tretje države.
 • Obdobje hrambe osebnih podatkov

  Vaših osebnih podatkov zbranih na podlagi izvajanja videonadzora ne bomo hranili več kot 30 dni. V primeru, da podatke potrebujemo za namene kazenskih ali drugih uradnih postopkov, jih bomo hranili še ves čas trajanja takega postopka.
 • Vaše pravice

  V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate naslednje pravice:

  - pravico dostopa – pomeni, da nas lahko kadarkoli vprašate, ali obdelujemo kakršne koli vaše osebne podatke in če jih, lahko dobite dostop do teh podatkov v obliki kopije ter dodatne informacije vezane na to;
  - pravico do popravka – pomeni, da lahko od nas kadarkoli zahtevate, da popravimo netočne ali nepopolne podatke;
  - pravica do izbrisa – pomeni, da lahko v primerih, ki so predvideni v členu 17 GDPR, zahtevate, da izbrišemo vaše osebne podatke, kolikor je možno, pa bomo v tem primeru poskrbeli tudi za to, da bodo te podatke izbrisali drugi upravljavci, ki smo jim predhodno razkrili vaše podatke. Upoštevajte, da v primeru videonadzora to pogosto ni mogoče;
  - pravico do omejitve obdelave – pomeni, da lahko za določeno obdobje začasno ustavimo obdelavo vaših osebnih podatkov, na primer v primerih, ko je sporna točnost vaših osebnih podatkov, a potrebujemo nekaj časa, da preverimo njihovo (ne)točnost;
  - pravico do ugovora obdelavi – pomeni, da lahko v primeru, ko vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi naših zakonitih interesov, tej obdelavi nasprotujete in od nas zahtevate, da jih ne obdelujemo več; in
 • Pravica vložitve pritožbe

  Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na elektronski naslov jovana.bojic@mahle.com ali po pošti na naslove: MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Električna in elektronska oprema, Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici, MAHLE Electric Drives Bovec d.o.o. Industrijska cona 3, 5230 Bovec in MAHLE Electric Drives Komen d.o.o. Komen 139, 6223 Komen.

  Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši veljavno zakonodajo.

  Kontakt: Republika Slovenija Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Telefon: 01 230 97 30, E-pošta: gp.ip@ip-rs.si, spletna stran: https://www.ip-rs.si/.
 • Končne določbe

  Upravljalci so sprejeli tudi Pravilnik o izvajanju videonadzora, v katerem so podrobneje opredeljene relevantne informacije o izvajanju videonadzora ter opredeljene lokacije kamer. V kolikor želite, nas lahko kontaktirate na zgoraj navedene kontaktne naslove in vam bomo Pravilnik predložili na vpogled.
Share