พบกับจิตวิญญาณในการทำงานเป็นทีมของ MAHLE

เราจะเปลี่ยนโลกไปด้วยกัน เพราะนั่นคือสิ่งที่เราทำมามากกว่า 100 ปี ความมุ่งมั่นในด้านเทคโนโลยีทำให้เรามายืนอยู่ ณ จุดนี้ได้ในวันนี้ กล่าวคือ การเป็นพันธมิตรด้านการพัฒนาและผู้จัดจำหน่ายระบบชั้นนำในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับนานาชาติ ที่ MAHLE เราดำเนินการตามเป้าหมายที่จะสร้างสรรค์การขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และในราคาที่ประหยัดยิ่งกว่าเดิม ในขอบเขตของกลยุทธ์แบบสองทางของเรา เราพยายามอย่างแข็งขันที่จะสร้างเครื่องยนต์สันดาปอัจฉริยะเพื่อการใช้งานกับไฮโดรเจน และเชื้อเพลิงอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ฟอสซิล รวมทั้งสร้างเทคโนโลยีเพื่อการใช้งานกับเซลล์เชื้อเพลิง และการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

Share