คำถามเกี่ยวกับอาชีพของคุณที่มาห์เล

คุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับใบสมัครกระบวนการสมัครหรือโอกาสในการทำงานที่มาห์เลหรือไม่?คุณสามารถค้นหาผู้ติดต่อที่รับผิดชอบได้อย่างง่ายดายผ่านฟังก์ชั่นการค้นหา เพียงเลือกประเทศและสถานที่และใช้ตัวเลือกตัวกรองอื่น ๆ เพื่อ จำกัด ขอบเขตการค้นหาของคุณ

พนักงานของเราจากฝ่ายทรัพยากรมนุษย์พร้อมที่จะให้คำปรึกษาแก่คุณ

คำถามเกี่ยวกับข้อเสนองานใด ๆ

คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณาตำแหน่งงานที่มีรายละเอียดมากขึ้นหรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นโปรดติดต่อกับผู้ติดต่อที่ระบุไว้ในโฆษณาแต่ละตำแหน่งงานโดยตรง

Share