ให้คำมั่นสัญญาแก่ผู้คนและสิ่งแวดล้อม

เมื่อเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจระดับโลก เรารับผิดชอบผู้คนและสิ่งแวดล้อมและคงมุ่งมั่นปรับปรุงในส่วนของธุรกิจหลักและบทบาทในสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับที่รู้สึกผูกพันกับพนักงาน ด้วยเหตุนี้พันธสัญญาทางสังคมจึงทำให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรของมาห์เลขึ้น

เราใช้ความรู้ร่วมกับพนักงานของเราในการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลก ความคิดริเริ่มด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในแอฟริกาใต้ จีน บราซิล หรืออินเดียเป็นโครงการที่เริ่มขึ้นในท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรและทำให้เกิดมุมมองในอนาคตโดยใช้ความรู้และเทคโนโลยีของเรา

นอกจากนี้มูลนิธิมาห์เลได้สนับสนุนโครงการการกุศลกว่า 150 โครงการทุกปีในด้านการดูแลสุขภาพ การดูแลเด็ก การศึกษา วัฒนธรรมและการเกษตร ภายใต้หลักการ “บริจาควันนี้ ด้วยวิสัยทัศน์สำหรับวันพรุ่งนี้” สิ่งนี้ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องซึ่งผู้ก่อตั้งมาห์เลได้วางรากฐานไว้เมื่อครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา

เริ่มต้นอนาคตของคุณที่มาห์เล

Share