บริการสำหรับคุณ

เราสนับสนุนให้พนักงานมาห์เล สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัว เรามุ่งเน้นการให้สิทธิสวัสดิการแก่พนักงานและครอบครัวพนักงาน ทางด้านสุขภาพส่วนตัวและการออมเพื่อการเกษียณอายุอีกด้วย

ชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น

ชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น

ชีวิตของคุณยืดหยุ่น เราก็เช่นเดียวกัน ต้องขอบคุณแผนงานที่ยืดหยุ่น คุณจะประสบความสำเร็จในการสร้างสมดุลชีวิต

แผนเงินบำนาญของบริษัท

แผนเงินบำนาญของบริษัท

เราสนใจพนักงานของเราทั้งช่วงที่ทำงานและหลังจากไม่ได้ทำงาน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาทดลองงาน คุณสามารถเข้าร่วมในแผนเงินบำนาญของบริษัทได้

การจ่ายค่าตอบแทนที่น่าสนใจ

การจ่ายค่าตอบแทนที่น่าสนใจ

พนักงานเป็นทรัพย์สินที่ดีที่สุดของเรา ความคิดนี้สะท้อนถึงเงินค่าตอบแทนที่น่าสนใจสำหรับทุกคน

การฝึกอบรมพัฒนา

การฝึกอบรมพัฒนา

ใครก็ตามที่ปรารถนาจะกำหนดอนาคตของตน จะต้องเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการให้การสนับสนุนส่วนบุคคลและการฝึกอบรมเพิ่มเติม เราเปิดโอกาสให้พนักงานของเราพัฒนาตนเองทั้งในด้านอาชีพและด้านส่วนบุคคล

กิจกรรมสวัสดิการ

กิจกรรมสวัสดิการ " MAHLE for me"

เราจัดเตรียมโรงอาหารที่ติดแอร์ ตู้เครื่องดื่มหยอดเหรีญ,เราจัดพื้นที่สำหรับคุณแม่ทารกเพื่อกิจกรรมส่วนตัว

โปรแกรมแนะนำผู้สมัคร

โปรแกรมแนะนำผู้สมัคร

แนะนำพนักงานให้กับเราและรับค่าตอบแทนที่น่าสนใจหากเพื่อนร่วมงานที่เพิ่งถูกเกณฑ์เข้ารับตำแหน่งใหม่ที่มาห์เล เมื่อปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขโครงการ

Dr. Fahmi Ben Ahmed, Project Leader in Group Advance Development

บริษัทสนับสนุนความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับพนักงานด้วยข้อเสนอที่หลากหลาย ความมุ่งมั่นทางสังคมของบริษัทเป็นรากฐาน แสดงให้เห็นว่า MAHLE รับผิดชอบต่อพนักงานของตนได้อย่างไร ฉันนึกภาพการทำงานที่ บริษัท ต่อไปได้เป็นอย่างดี มีพื้นที่ที่น่าสนใจและงานในอนาคตที่ต้องการโซลูชันมากเกินพอ นอกจากนี้ฉันได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มข้นผ่านการฝึกอบรมการเข้าร่วมการประชุมและสัมมนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมเพิ่มเติมส่วนบุคคลและวิชาชีพของฉัน

Dr. Fahmi Ben Ahmed, Project Leader in Group Advance Development
Share