4 สถานที่ใน Thailand

Bangkok

บริษัท มาเล่ย์ เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท์ (ประเทศไทย)จำกัด

เราได้ก่อตั้งบริษัทตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 ภายใต้ชื่อว่า อีซูมิ ปิสตัน เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพสูง ปัจจุบันบริษัทตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เราผลิดลูกสูบหลากหลายรูปแบบ รวมถึงโรงหล่อ เครื่องจักร และการปรับปรุงพื้นผิว เรามีพนักงานประจำกว่า 400 คนประจำโรงงาน

การคมนาคมและผังเมือง

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอย 56 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม 10230

เขตคันนายาว เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร จัดอยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก สภาพโดยทั่วไปเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางและหนาแน่นน้อย โดยมีย่านการค้าหนาแน่นทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่ พื้นที่ 25.980 (ตร.กม.) จำนวนประชากร(ธันวาคม 2561) 97,187 ถนนสายนี้มีความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร สถานที่สำคัญบนถนนสายนี้ ได้แก่ การเคหะแห่งชาติ เคหะชุมชนคลองจั่น โรงเรียนบางกะปิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สวนเสรีไทย (สวนน้ำบึงกุ่มเดิม) ซึ่งภายในมีพิพิธภัณฑ์เสรีไทย ณ อาคารเสรีไทยอนุสรณ์ สวนสยาม ตลาดน้ำขวัญเรียม วัดบำเพ็ญเหนือ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน เคหะชุมชนบางชัน และโรงพยาบาลเสรีรักษ์

MAHLE Engine Components (Thailand) Co., Ltd., Bangkok

MAHLE Engine Components (Thailand) Co., Ltd.
9/1-2 SOI Serithai 56, Serithai Road
10230 Bangkok
Phone
+66 2 5 17-0035
Fax
+66 2 5 17-0372

Samut Prakan

สมุทรปราการ บริษัท บริษัท มาห์เล เซอร์วิสเซส จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในฐานะ ศูนย์บริการสำหรับกลุ่มมาเลย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีแผนกการเงิน บัญชี ภาษี การขาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการบริการด้านวิจัยและพัฒนา มีพนักงานประจำสำนักงานกว่า 50 ท่านเพื่อให้บริการงานด้านต่างๆแก่บริษัทในเครือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

บริษัท มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

เราได้ก่อตั้งบริษัทตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ภายใต้ชื่อ สยาม ซูชิยะ จำกัด เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพสูง ปัจจุบันนี้บริษัทจัดตั้งอยู่ที่สมุทรปราการ เราผลิตสินค้าหลากหลายรูปแบบ รวมถึงเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องฟอกอากาศ ฝาครอบเครื่อง(พลาสติก) โดยมีพนักงานประจำมากกว่า 440 คนในโรงงานแห่งนี้

บริษัท มาห์เล สยาม อิเล็คทริคไดร์ฟ จำกัด

บริษัทดำเนินการขยายธุรกิจในภาคเครื่องกล เราเริ่มต้นด้วยพัดลมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับมอเตอร์ทั่วไป สำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร

การคมนาคมและผังเมือง

อำเภอบางพลีเป็นอำเภอที่มีพื้นที่มากที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการ มีประชากร197,596 คน (2553) โดยเป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็น 1 ในสนามบินหลักของประเทศไทย โครงสร้างทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของจังหวัดสมุทรปราการขึ้นอยู่กับภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก รองลงมาคือ การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม นอกจากนี้ภาคบริการด้านอสังหาริมทรัพย์และการขายส่งการขายปลีกมีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกัน มีศูนย์การค้าและร้านอาหารมากมายบนถนนกิ่งแก้ว และถนนลาดกระบัง-อ่อนนุช รวมถึงห้ามสรรพสินค้าขนาดใหญ่เช่น ห้างเมกาบางนา, IKEA ในระยะ 15.9 กิโลเมตร จากบริษัท สามารถเข้าถึงถนนมอเตอร์เวย์ และสนามบินสุวรรณภูมิในระยะ 8.7 กิโลเมตร และโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างจากบริษัทเพียง 6.6 กิโลเมตร นอกจากนี้สถานีรถไฟฟ้า (Airport link ) สถานีลาดกระบัง อยู่ห่างจากบริษัทเพียง 9.4 กิโลเมตร ทั้งนี้บริษัทได้จัดเตรียมรถบัสรับส่งพนักงานในอีก 3 เส้นทาง ดังนี้

สายที่1 ปากน้ำ-บางพลี- ถนนกิ่งแก้วซอย 33 (บริษัท)

สายที่ 2 บานา - ประเวศ- ถนนกิ่งแก้วซอย 33 (บริษัท)

และสายที่ 3 บางบ่อ – ถนนกิ่งแก้ว - ถนนกิ่งแก้วซอย 33 (บริษัท)

Share