ความเชี่ยวชาญระดับสากลเพื่อนวัตกรรม

ตั้งแต่ปี 2463 มาห์เลได้ปฏิวัติการเคลื่อนที่ของมนุษย์ เนื่องจากมาห์เลเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาระหว่างประเทศชั้นนำและเป็นผู้จัดหาด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึงเป็นผู้ผลักดันเทคโนโลยีสำหรับการเคลื่อนที่ในอนาคต กลุ่มมาห์เลได้ดำเนินธุรกิจมากกว่า 160 แห่งทั่วโลก

จากความรู้และความแข็งแกร่งด้านนวัตกรรมของระบบเครื่องยนต์และส่วนประกอบ กระบวนการกรอง การจัดการด้านไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์และความร้อน เราได้มอบผลงานด้านผลิตภัณฑ์อย่างกว้างให้แก่ลูกค้า สิ่งที่น่าสนใจคือระบบส่งกำลัง เทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศและสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับหน่วยขับเคลื่อนในเครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้ภายในกระบอกสูบรวมถึงยานยนต์ไฟฟ้าด้วย รถคันที่สองทุกคันที่ผลิตทั่วโลกใช้ชิ้นส่วนของมาห์เล

Dual Corporate Strategy

กลยุทธ์ระดับกลุ่มทั้งสองด้าน

จากกลยุทธ์ระดับกลุ่มทั้งสองด้าน เราได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ตำแหน่งทางการตลาดพร้อมรับมือกับแนวโน้มในอนาคต ซึ่งแรงจูงใจคือการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและไม่ทำซ้ำแบบใคร เป้าหมายเดียวในใจคือการเคลื่อนที่ควรมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพียงพอ การแก้ปัญหาระบบรวมเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญลำดับต้น

ร่วมกำหนดอนาคตกับเรา

พนักงานคือแกนหลักของบริษัท เราทำงานร่วมกับทีมงานต่างประเทศ ทีมสหวิชาชีพทั่วโลกเกี่ยวกับสินค้าที่มีนวัตกรรม โดยวิธีนี้จึงเป็นการรับรองประสิทธิภาพของระบบที่เป็นเอกลักษณ์ของมาห์เลเพื่อลูกค้าของเราและโลกที่เราอาศัยอยู่

ปริมาณและข้อเท็จจริง

72,000 คนพนักงาน

ข้อมูลทางตัวเลขของมาห์เล

 • ระยะเวลาการให้บริการโดยเฉลี่ย 17 ปีในประเทศเยอรมัน
 • ในปี 2560 มียอดขายประจำปี 8,8พันล้านยูโร
 • มีที่ตั้งธุรกิจ 160 แห่งใน 5 ทวีป
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนา 12 แห่ง
 • แผนกธุรกิจ 5แผนกและแผนกทั่วไป 4แผนก: ระบบเครื่องยนต์และส่วนประกอบ กระบวนการกรองและอุปกรณ์รอบเครื่องยนต์ การจัดการความร้อน ตลาดหลังการขายและอิเล็กทรอนิกส์เชิงกล
 • มูลนิธิมาห์เลมีกรรมสิทธิ์ร้อยละ 99.9

ข้อเท็จจริง

 • ขอบคุณอุปกรณ์กรองอากาศภายในห้องโดยสารของมาห์เล ที่ทำให้ฝุ่น ละอองเกสร และไรฝุ่นในยานพาหนะมีน้อยกว่าร้อยละ 99
 • ขอบคุณปั๊มความร้อนเทอร์โมอิเล็กทริกของมาห์เลที่ทำให้มีรถยนต์ไฟฟ้ามากถึงร้อยละ 50
 • ขอบคุณส่วนประกอบของมาห์เลที่ทำให้เครื่องยนต์ฟอมูล่าวันวิ่งได้ 4,000 กิโลเมตร
 • เครื่องยนต์รถแทรกเตอร์สตาร์ท 80,000 ครั้งไม่มีปัญหาเมื่อใช้สตาร์ทเตอร์ไฟฟ้าของมาห์เล
 • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของมาห์เลมีน้ำหนักเพียง 600 กรัม ขนาดเท่ากับกระดาษ A4 ความมีประสิทธิภาพสูงนี้ให้ความร้อนได้ถึงหกหลังคาเรือนในช่วงกลางฤดูหนาว

ข้อมูลเพิ่มเติม

Share