www.jobs.mahle.com

The controller for the purposes of the EU General Data Protection Regulation (GDPR) is:

MAHLE GmbH (“We”)
Pragstraße 26 - 46
D-70376 Stuttgart

e-mail: info@mahle.com

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล:

MAHLE GmbH
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลขององค์กร
Dr. Alexander Deicke
70376 Stuttgart
Germany
อีเมล: cdpo@mahle.com

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งจดหมายข่าว

เรายินดีแจ้งข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับฐานกฎหมายสำหรับความยินยอมของคุณ (มาตรา 6 (1) a) ของ GDPR) ให้ได้ทราบทางจดหมายข่าวที่นำเสนอบนเว็บไซต์

คุณต้องให้ข้อมูลบังคับตามที่กำหนดไว้เพื่อส่งจดหมายข่าว (เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมล) โดยสามารถป้อนและส่งข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยสมัครใจ หลังจากส่งที่อยู่อีเมลเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับอีเมลที่เราส่งไปยังที่อยู่ดังกล่าว ซึ่งคุณต้องคลิกลิงก์ยืนยันเพื่อยืนยันที่อยู่อีเมลตามที่ระบุ (เรียกว่า ขั้นตอนการเลือกรับสองครั้ง)

เราจะบันทึกข้อมูลของคุณเอาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งจดหมายข่าวของเราเท่านั้น เราจะบันทึกที่อยู่ IP พร้อมวันที่ลงทะเบียนของคุณเอาไว้เพื่อให้พิสูจน์การลงทะเบียนจดหมายข่าวได้ในกรณีที่เกิดข้อสงสัยอีกด้วย นอกจากนี้ เรายังรวบรวมข้อมูลว่ามีการเปิดจดหมายข่าวหรือไม่ เปิดขึ้นเมื่อใด และมีการคลิกลิงก์ใดบ้าง เพื่อวัดความสำเร็จของจดหมายข่าวของเรา

คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวได้ทุกเมื่อโดยคลิกลิงก์ยกเลิกการสมัครรับที่ส่วนท้ายของจดหมายข่าว

การใช้งานแบบฟอร์มการติดต่อ

หากคุณติดต่อเรา (เช่น ผ่านทางแบบฟอร์มการติดต่อ) เราจะบันทึกข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลคำขอของคุณ (มาตรา 6 (1) b) ของ GDPR) และสำหรับกรณีที่ต้องติดต่อกันเพิ่มเติม มิฉะนั้นข้อมูลของคุณจะถูกลบไปหลังจากที่คำขอได้รับการดำเนินการแล้ว โดยไม่ใช้บังคับกับข้อมูลที่มีข้อกำหนดสำหรับการจัดเก็บตามกฎหมายหรือที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

การสมัครงาน

หากสมัครงานกับเรา เราจะประมวลผลข้อมูลที่คุณให้ไว้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสมัคร (เช่น ทางจดหมายสมัครงาน ประวัติย่อ ใบรับรอง) นอกเหนือจากรายละเอียดติดต่อแล้ว เรายังให้ความสนใจเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องการศึกษา คุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงาน และทักษะของคุณเป็นพิเศษอีกด้วย

ในเบื้องต้น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการประมวลผลเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครเท่านั้น

ฐานกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลในขั้นตอนการสมัครงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์บุคลากรคือมาตรา 26 (1) ของ BDSG หรือมาตรา 26 (2) ของ BDSG หากคุณให้ความยินยอม เช่น ด้วยการส่งข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับขั้นตอนการสมัครงาน ฐานกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลภายหลังการปฏิเสธคือมาตรา 6 (1) f) ของ GDPR ฐานประโยชน์อันชอบธรรมในการประมวลผลตามมาตรา 6 (1) f) ของ GDPR เป็นการป้องกันการอ้างสิทธิทางกฎหมาย

หากสมัครงานสำเร็จ ใบสมัครจะเป็นส่วนหนึ่งในไฟล์บุคลากรของคุณซึ่งใช้สำหรับดำเนินการและยุติการว่าจ้าง โดยจะถูกลบออกตามข้อบังคับที่ใช้กับไฟล์บุคลากร หากยังไม่มีตำแหน่งงานให้ในขณะนี้ เราจะประมวลผลข้อมูลของคุณเป็นเวลาสูงสุด 6 เดือนภายหลังจากจัดส่งการปฏิเสธ เพื่อป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมายใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความเสียหายที่กล่าวถึงในขั้นตอนการสมัครงาน

ตามกฎแล้ว ในขั้นตอนการสมัครเราไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นเป็นพิเศษตามมาตรา 9 ของ GDPR โปรดอย่าส่งข้อมูลดังกล่าวให้เราตั้งแต่ต้น

คุณไม่มีข้อผูกพันในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา อย่างไรก็ตาม เราจะประเมินความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องของคุณเมื่อได้รับข้อมูลแล้วเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเรื่องการศึกษาอบรม ประสบการณ์การทำงาน และทักษะของคุณ ซึ่งเราไม่อาจให้คุณอยู่ในขั้นตอนการสมัครได้หากคุณไม่ให้รายละเอียดการติดต่อ

การใช้งานคุกกี้

คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กซึ่งเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมจัดเก็บเอาไว้บนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊ก หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ทำให้เราสามารถตรวจสอบได้ว่ามีการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ของคุณกับเว็บไซต์ของเราอยู่แล้วหรือไม่ หรือระบุภาษาหรือการตั้งค่าอื่น ๆ ที่คุณเลือกใช้ เป็นต้น คุกกี้ยังสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้อีกด้วย

เราใช้งานคุกกี้ (ซึ่งเรียกว่า “คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง” และ “คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์”) เพื่อระบุความสนใจในการใช้งานของคุณและส่วนที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษในเว็บไซต์ของเรา พร้อมใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อปรับปรุงการออกแบบและทำให้เว็บไซต์เป็นมิตรกับผู้ใช้ยิ่งขึ้น

ก) “คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง”

“คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง” คือส่วนสำคัญต่อฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานของเว็บไซต์ คุกกี้ประเภทนี้ไม่สามารถปิดใช้งานได้ หากปิดใช้งานการตั้งค่าคุกกี้ในเบราว์เซอร์ คุณอาจใช้ฟังก์ชันบางรายการไม่ได้และ/หรือเว็บไซต์อาจแสดงผลได้ไม่ถูกต้อง โดยคุกกี้ประเภทนี้ ได้แก่

ชื่อ วัตถุประสงค์ระยะเวลาที่ใช้ได้
cookiesession1นับจำนวนเซสชันและกำหนดตัวระบุที่ไม่ระบุชื่อให้กับผู้เข้าชมแต่ละคนจนกว่าจะสิ้นสุดเซสชัน
JSESSIONIDนับจำนวนเซสชันและกำหนดตัวระบุที่ไม่ระบุชื่อให้กับผู้เข้าชมแต่ละคนจนกว่าจะสิ้นสุดเซสชัน
cookieConsentเก็บข้อมูลว่าผู้ใช้ได้ให้การยืนยันในประกาศการใช้งานคุกกี้แล้วหรือไม่1 ปี
cookiePolicyเก็บข้อมูลว่าผู้ใช้ได้ให้การยืนยันในประกาศการใช้งานคุกกี้แล้วหรือไม่1 ปี

ข) “คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์”

เราใช้งาน “คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์” เพื่อระบุความสนใจในการใช้งานของคุณและส่วนที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษในเว็บไซต์ของเรา พร้อมใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อปรับปรุงการออกแบบและทำให้เว็บไซต์เป็นมิตรกับผู้ใช้ยิ่งขึ้น คุณสามารถยินยอมให้ใช้งาน “คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์” ได้โดยคลิกที่:

ลิงก์ยินยอม

คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมให้ใช้งาน “คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์” ได้ทุกเมื่อโดยคลิกที่:

ลิงก์เพิกถอน

โดยคุกกี้ประเภทนี้ ได้แก่

ชื่อ วัตถุประสงค์ระยะเวลาที่ใช้ได้
universalClickIdบันทึกการคลิกครั้งสุดท้าย1 ชั่วโมง
_gaใช้เพื่อแยกแยะความแตกต่างระหว่างผู้เข้าชม2 ปี
_gidบันทึกพฤติกรรมของผู้เข้าชม24 ชั่วโมง
_DC_gtm_UA-*ใช้เพื่อควบคุมการโหลด Google Tag 1 นาที
_gat_UA-*ใช้เพื่อติดตามและจำกัดอัตราการร้องขอไปยังเซิร์ฟเวอร์1 นาที
_galiใช้เพื่อปรับปรุงความถูกต้องแม่นยำของรายงาน1 นาที
_gcl_auวัดประสิทธิภาพการโฆษณา3 เดือน

การใช้งาน Google Analytics

เว็บไซต์ของเรามีการใช้งาน “Google Analytics” ซึ่ง Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland เป็นผู้ให้บริการ

Google Analytics ใช้งานคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ตามข้อมูลข้างต้น คุกกี้ของ Google Analytics มีการจัดเก็บตามมาตรา 6 (1) a) ของ GDPR เราซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้ได้รับข้อมูลที่รวบรวมโดยไม่ระบุชื่อ เราไม่สามารถอนุมานข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับตัวตนของผู้ใช้งานได้

เว็บไซต์นี้เปิดใช้งานฟังก์ชันลบข้อมูลระบุตัวตนของหมายเลข IP ด้วยเหตุนี้ Google จะย่อที่อยู่ IP ของคุณภายในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือในรัฐคู่สัญญาตามข้อตกลงว่าด้วยเขตเศรษฐกิจยุโรป ก่อนที่จะส่งผ่านไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนที่อยู่ IP แบบเต็มจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ที่สหรัฐอเมริกาและจะถูกย่อให้สั้นลงในกรณีพิเศษเท่านั้น ในนามของผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้ Google จะใช้ข้อมูลข้างต้นเพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อรวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมเว็บไซต์ และเพื่อให้บริการอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมเว็บไซต์และการใช้งานอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ดำเนินการเว็บไซต์

เราได้เข้าทำสัญญาว่าด้วยการประมวลผลข้อมูลที่ส่งกับ Google

คุณสามารถปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลจาก Google ได้ทุกเมื่อด้วยปลั๊กอินเลือกไม่ใช้: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=th หรือทางการตั้งค่าสำหรับแสดงผลโฆษณา: https://adssettings.google.com/authenticated คัดค้าน

การใช้งาน ปลั๊กอินเครือข่ายสังคมออนไลน์

ปลั๊กอินนี้จะเชื่อมต่อเว็บไซต์เข้ากับเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter และ Google Plus ปลั๊กอินเครือข่ายสังคมออนไลน์จะรวมอยู่ในเว็บไซต์ โดยมีการแชร์เนื้อหาในช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์อื่น ๆ ปลั๊กอินคือปุ่มเล็ก ๆ เช่น ปุ่มถูกใจของ Facebook หรือปุ่มแบ่งปันจาก Twitter, Google, Instagram เป็นต้น ซึ่งคุณสามารถติดตามกิจกรรมของผู้ใช้ที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบหรือผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของหน้าเว็บดังกล่าวได้ด้วยวิธีนี้ เนื่องจากการเรียกหน้าเว็บเหล่านี้จะส่งต่อข้อมูลผู้ใช้ไปยังช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์

การใช้งาน YouTube

เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานวิดีโอแบบฝังจากบริการ “YouTube” ซึ่งมีผู้ให้บริการคือ YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA บริการ YouTube เป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้เล่นไฟล์เสียงและไฟล์วิดีโอได้

เมื่อคุณเข้าชมหน้าเว็บไซต์ของเรา โปรแกรมเล่น YouTube ที่ฝังอยู่จะสร้างการเชื่อมต่อไปยัง YouTube เพื่อให้มีการส่งไฟล์วิดีโอหรือไฟล์เสียงเกิดขึ้น เมื่อสร้างการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลจะถูกโอนไปยัง YouTube

เราใช้งาน YouTube เพื่อนำเสนอเนื้อหาออนไลน์ให้มีความน่าสนใจ ซึ่งถือเป็นฐานประโยชน์อันชอบธรรมตามมาตรา 6 (1) f) ของ GDPR

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของการรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและการใช้งานข้อมูลเพิ่มเติมจาก YouTube ตลอดจนสิทธิที่เกี่ยวข้องและตัวเลือกการตั้งค่าเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดดูที่ประกาศว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลของ YouTube สามารถดูได้ที่:

https://policies.google.com/privacy?hl=th#intro

การใช้งาน AdmiralCloud

เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานวิดีโอแบบฝังจากบริการ “AdmiralCloud” ซึ่ง mmpro.film- und medienproduktion GmbH, Fidicinstrasse 3, 10965 Berlin, Germany เป็นผู้ให้บริการ AdmiralCloud เป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้เล่นไฟล์เสียงและไฟล์วิดีโอได้

เมื่อคุณเข้าชมหน้าเว็บไซต์ของเรา โปรแกรมเล่นที่ฝังอยู่จะสร้างการเชื่อมต่อไปยัง AdmiralCloud เพื่อให้มีการส่งไฟล์วิดีโอหรือไฟล์เสียงเกิดขึ้น เมื่อสร้างการเชื่อมต่อกับ AdmiralCloud เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลจะถูกโอนไปยัง mmpro.film- und medienproduktion GmbH

เราใช้งาน AdmiralCloud เพื่อนำเสนอเนื้อหาออนไลน์ให้มีความน่าสนใจ ซึ่งถือเป็นฐานประโยชน์อันชอบธรรมตามมาตรา 6 (1) f) ของ GDPR

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของการรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและการใช้งานข้อมูลเพิ่มเติมจาก mmpro.film- und medienproduktion GmbH ตลอดจนสิทธิที่เกี่ยวข้องและตัวเลือกการตั้งค่าเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดดูที่ประกาศว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลของ mmpro.film- und medienproduktion GmbH สามารถดูได้ที่:

https://www.mmpro.de/datenschutz/

การใช้งาน Google Maps

เว็บไซต์ของเรามีการใช้งาน “Google Maps” ซึ่ง Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland เป็นผู้ให้บริการ

เพื่อใช้งานฟังก์ชัน Google Maps จึงจำเป็นต้องประมวลผลที่อยู่ IP ของคุณ

เราใช้งาน Google Maps เพื่อนำเสนอเนื้อหาออนไลน์ให้มีความน่าสนใจ และเพื่อให้ค้นหาสถานที่ที่เราระบุไว้ในเว็บไซต์ได้ง่าย ซึ่งถือเป็นฐานประโยชน์อันชอบธรรมตามมาตรา 6 (1) f) ของ GDPR

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลผู้ใช้ โปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google สามารถดูได้ที่:

https://policies.google.com/privacy?hl=th#intro

https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

พบกับเราในเครือข่ายสังคมออนไลน์

เราอยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อสื่อสารกับลูกค้า ผู้สนใจ รวมถึงผู้ใช้ในแพลตฟอร์มดังกล่าว และแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับบริการของเรา

เราต้องการชี้ให้เห็นว่า การประมวลผลข้อมูลผู้ใช้อาจดำเนินการอยู่ภายนอกสหภาพยุโรป ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ใช้ขึ้นได้ เนื่องจากการบังคับใช้สิทธิของผู้ใช้อาจทำได้ยากยิ่งขึ้น เป็นต้น

นอกจากนี้ ข้อมูลผู้ใช้มักถูกนำไปประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยตลาดและการโฆษณา ตัวอย่างเช่น สามารถสร้างโปรไฟล์การใช้งานขึ้นได้จากพฤติกรรมผู้ใช้และความสนใจของผู้ใช้ที่คาดการณ์ได้ด้วยข้อมูลนี้ ในทางตรงกันข้าม โปรไฟล์การใช้งานก็นำไปใช้สำหรับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ เช่น สำหรับจัดวางโฆษณาที่มีแนวโน้มสอดคล้องกับความสนใจของผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกแพลตฟอร์ม เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ตามปกติแล้วจึงมีการจัดเก็บคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ซึ่งจะจัดเก็บพฤติกรรมการใช้งานและความสนใจของผู้ใช้เอาไว้ นอกจากนี้ยังสามารถจัดเก็บข้อมูลไว้ในโปรไฟล์การใช้งานได้ ไม่ว่าผู้ใช้จะดำเนินการจากอุปกรณ์ใดก็ตาม (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ใช้เป็นสมาชิกของแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องและลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยแล้ว)

สำหรับคำอธิบายโดยละเอียดเรื่องการประมวลผลที่เกี่ยวข้องและตัวเลือกการคัดค้าน (เลือกไม่ใช้) โปรดดูที่ข้อมูลจากผู้ให้บริการตามลิงก์ด้านล่าง

เราขอแนะนำว่าผู้ให้บริการสามารถจัดการคำขอข้อมูลและการใช้สิทธิของผู้ใช้ได้มีประสิทธิภาพที่สุด เนื่องจากมีเพียงผู้ให้บริการเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ ดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมโดยตรง รวมถึงให้ข้อมูลได้ หากยังคงต้องการความช่วยเหลือ คุณสามารถติดต่อเราได้

  • Facebook, เพจบน Facebook, กลุ่มบน Facebook (Facebook Ireland Ltd. , 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) ตามความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน - นโยบายความเป็นส่วนตัว, สำหรับเพจโดยเฉพาะ, เลือกไม่ใช้: https://www.facebook.com/settings?tab=ads และ http://www.youronlinechoices.com
  • Google/YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) - นโยบายความเป็นส่วนตัว, เลือกไม่ใช้: https://policies.google.com/privacy?hl=th#intro
  • Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) - นโยบายความเป็นส่วนตัว/เลือกไม่ใช้: https://help.instagram.com/519522125107875
  • LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland) - นโยบายความเป็นส่วนตัว, เลือกไม่ใช้: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy
  • Xing (XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Germany) - นโยบายความเป็นส่วนตัว, เลือกไม่ใช้: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

ความปลอดภัย

เราใช้มาตรการขององค์กรและมาตรการทางเทคนิคเพื่อให้ข้อมูลของคุณที่เราประมวลผลนั้นได้รับความคุ้มครองจากการจัดดำเนินการ การสูญหาย การถูกทำลาย และการเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เราใช้นี้จะมีการปรับปรุงตามเทคโนโลยีล่าสุดอยู่เสมอ

การลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทันทีที่วัตถุประสงค์ในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลดังกล่าวไม่มีผลอีกต่อไป นับจากเวลานี้เป็นต้นไป ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้เฉพาะในกรณีที่จำเป็นตามข้อกำหนดแห่งกฎหมาย ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ๆ ของสหภาพยุโรปหรือประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปที่เราอยู่ภายใต้บังคับ

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

โปรดทราบว่าในฐานะเจ้าของข้อมูลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (GDPR) คุณมีสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนดังต่อไปนี้

  • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา 15 ของ GDPR
  • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ตามมาตรา 16 ของ GDPR
  • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา 17 ของ GDPR
  • สิทธิในการระงับการประมวลผลข้อมูล ตามมาตรา 18 ของ GDPR
  • สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา 20 ของ GDPR

หากยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนแล้ว คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมได้โดยอิสระทุกเมื่อ

ประการสุดท้าย คุณมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยสาเหตุจากสถานการณ์ช่วงใดช่วงหนึ่งของตนได้ทุกเมื่อ ตลอดจนสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลตามมาตรา 6 (1) f) ของ GDPR (การประมวลผลข้อมูลตามการประเมินฐานประโยชน์) หากมีการคัดค้าน เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก็ต่อเมื่อพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุอันชอบธรรมที่หนักแน่นกว่าฐานประโยชน์ สิทธิและเสรีภาพของคุณ หรือหากการประมวลผลมีไว้เพื่อแสดงสิทธิ ใช้สิทธิ หรือเพื่อป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย

การเพิกถอนนี้ไม่มีผลต่อความถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจนถึงเวลาที่เพิกถอนความยินยอม การเพิกถอนจะไม่มีผลต่อการประมวลผลข้อมูลนี้เพิ่มเติมตามฐานกฎหมายอื่น เช่น เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย (ดูที่ “ฐานกฎหมายสำหรับการประมวลผล”) โดยทัดเทียมกัน

หากมีความเห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนละเมิดข้อกำหนดแห่งกฎหมาย คุณมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลที่มีอำนาจตามมาตรา 77 ของ GDPR

ผู้ติดต่อ

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลของ MAHLE หรือประสงค์จะใช้สิทธิในการเข้าถึงหรือการประกาศในฐานะเจ้าของข้อมูล โปรดติดต่อฝ่ายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในองค์กร (CY) ประจำบริษัทเรา ซึ่งสามารถติดต่อได้ทางที่อยู่อีเมล: corporate.data.privacy@mahle.com หรือผ่านที่อยู่อย่างเป็นทางการของ MAHLE International GmbH, Pragstrasse 26-46, 70376 Stuttgart, Germany

คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลขององค์กรได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ข้างต้นหรือที่ cdpo@mahle.com

Share